top of page

TRIN 6 Prøv dig selv af som anlægsgartner

Efter I har fremlagt jeres arbejde, er det nu tid til at prøve jer selv af som anlægsgartnere. Det gør I ved at besøge en erhvervsskole, der udbyder uddannelsen til anlægsgartner, og prøve at lave nogle af sansehavens elementer. I kan prøve at afrette jorden, lægge fliser og udregne fald på en terrasse ved hjælp af snor, pæle og vaterpas. 

I vil også møde en lærer og nogle af de elever, der er ved at uddanne sig til anlægsgartnere. I skal forberede nogle spørgsmål til besøget, for så får I mest udbytte ud af det.

 

Opgaver


1) Forbered mindst tre spørgsmål til de elever, I møder på erhvervsuddannelsen. Tænk over alt det, I har lært om uddannelsen i de trin, I har været igennem. Er der noget, I synes, I mangler svar på? Hvis I nu selv skulle starte på uddannelsen, hvad ville I så have brug for at vide? Det kan være alt lige fra, hvordan det sociale liv på skolen er, til hvordan man finder en praktikplads. 

Pencil and notepad
bottom of page