top of page

INTRO pædagogisk assistent


I skal nu igennem et forløb, der handler om uddannelsen til pædagogisk assistent. I får kendskab til, hvordan det er at gå på uddannelsen, hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som pædagogisk assistent. Formålet er at finde ud af, om det måske er noget for jer at blive pædagogisk assistent. I skal arbejde i grupper, og I skal igennem følgende trin:

> Trin 1) Tænk som en faglært

I sætter jer ind i, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som pædagogisk assistent.

> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet

Det kræver et godt samarbejde at løse en opgave i fællesskab. I skal lave en teambuilding-øvelse, I skal snakke om jeres forventninger til hinanden, og I skal indgå en gruppekontrakt.

> Trin 3) Løs en konkret opgave

I skal løse en konkret opgave, nemlig at planlægge en olympiade for eleverne i en børnehaveklasse. 

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen
I præsenterer jeres program for olympiaden for skolelederen. 

 

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde

I snakker om, hvordan det er gået med jeres gruppearbejde, og om I overholdt jeres aftaler. 

> Trin 6) Prøv jer selv af – besøg erhvervsskolen

I besøger en erhvervsuddannelse, hvor man kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent og bliver introduceret til nogle af de forskellige fag, man har på uddannelsen. 

> Trin 7) Søg job eller praktikplads som pædagogisk assistent
I arbejder med, hvilke kompetencer I selv har, og søger et fiktivt job som pædagogisk assistent eller skriver en ansøgning til f.eks. en børnehave, hvor I gerne vil i praktik. 

Hvad lærer I?

 • ​At researche

 • At indgå en gruppekontrakt

 • At udvikle ideer og tænke kreativt

 • At planlægge pædagogiske aktiviteter 

 • At lede en gruppeaktivitet

 • At fremlægge jeres arbejde  

 • At jeres egne kompetencer måske passer til de kompetencer, det er godt at have som pædagogisk assistent

 • At skrive en jobansøgning og et cv.

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Program for olympiade

 • Fakler og medaljer

 • Budget for indkøb af frugt

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

bottom of page