top of page

TRIN 6 Prøv dig selv af som ernæringsassistent

Efter køkkenlederen har sagt god for jeres plan, er det nu tid til at prøve jer selv af som ernæringsassistenter i et køkken. Det gør I ved at besøge en erhvervsskole, hvor man kan tage uddannelsen til ernæringsassistent. Her vil I blive vist rundt i køkkenet, hvor I bliver introduceret til nogle af de mange køkkenmaskiner, hører lidt om hygiejne mv., og I får måske mulighed for at prøve at lave noget mad.

I vil også møde en lærer og nogle af de elever, der er ved at uddanne sig til ernæringsassistenter. I skal forberede nogle spørgsmål til besøget, for så får I størst muligt udbytte ud af det.

 

Opgaver


1) Forbered mindst tre spørgsmål til de elever, I møder på erhvervsuddannelsen. Tænk over alt det, I har lært om uddannelsen i de trin, I har været igennem. Er der noget, I synes, I mangler svar på? Hvis I nu selv skulle starte på uddannelsen, hvad ville I så have brug for at vide? Det kan være alt lige fra, hvordan det sociale liv på skolen er, til hvordan man finder en praktikplads. 

Pencil and notepad
bottom of page