top of page

TRIN 6 Prøv dig selv af som fysisk træner

Efter centerlederen har sagt god for jeres kampagne, er det nu tid til at prøve jer selv af som fysiske trænere. Det gør I ved at besøge en erhvervsskole, hvor man kan tage fitness-uddannelsen. Her vil I blive vist rundt og introduceret til de forskellige træningsmaskiner, lære noget teori og nogle øvelser og prøve at coache hinanden som trænere.

I vil også møde en lærer og nogle af de elever, der er ved at uddanne sig til fysiske trænere. I skal forberede nogle spørgsmål til besøget, for så får I mest udbytte ud af det.

 


 

Opgaver


1) Forbered mindst tre spørgsmål til de elever, I møder på erhvervsuddannelsen. Tænk over alt det, I har lært om uddannelsen i de trin, I har været igennem. Er der noget, I synes, I mangler svar på? Hvis I nu selv skulle starte på uddannelsen, hvad ville I så have brug for at vide? Det kan være alt lige fra, hvordan det sociale liv på skolen er, til hvordan man finder en praktikplads. 

Pencil and notepad
bottom of page