top of page

TRIN 1 Tænk som en faglært

Tillykke I har fået praktikplads som pædagogisk assistent i børnehaveklassen på Skovvangskolen. Inden længe skal I i gang med jeres første arbejdsopgave, men først skal I sætte jer ind i uddannelsen og arbejdet som pædagogisk assistent.

 

Læs tekstboksene herunder og svar på spørgsmålene i boksen til højre. 

Svar på spørgsmålene:

 1. Hvad laver en pædagogisk assistent?

 2. Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

 3. Hvor lang er uddannelsen?

 4. Kan man tage uddannelsen med EUX – så man bliver student samtidig med, at man bliver pædagogisk assistent?

 5. Hvor kan man arbejde?

 6. Hvad tjener en pædagogisk assistent?

 7. Hvad kan man læse videre til?

 8. På hvilken måde udfører man en vigtig opgave i samfundet som pædagogisk assistent?

Pencil and notepad

Om arbejdet som pædagogisk assistent

Cecilie fortæller om uddannelsen til pædagogisk assistent, og hvorfor hun er glad for den. 

Hvad skal du kunne som pædagogisk assistent?

 • Du interesserer dig for andre mennesker og er god til at skabe kontakt.

 • Du er god til at sætte sig ind i andre menneskers situation – og god til at lytte og inspirere.

 • Du kan lide at være udenfor i al slags vejr.

 • Du kan lide at lege og generelt være aktiv og i bevægelse, for det er børnene næsten hele tiden. 

 • Du kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

 • Du er god til at organisere og planlægge aktiviteter.

 • Du kan bevare overblikket.

 • Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.

 • Du skal være klar over, at arbejdet kan være både fysisk og psykisk krævende.

 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde.

Hvad laver en pædagogisk assistent?

 

Som pædagogisk assistent kan du arbejde med børn, unge eller voksne. Din opgave er at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper, f.eks. i en vuggestue eller børnehave, hvor du laver lege, spil og andre ting, der aktiverer og udvikler børnene. Du hjælper også pædagogerne med det daglige arbejde som at planlægge dagen og sørge for, at børnene har det godt.

Hvis du f.eks. arbejder i et botilbud for voksne handicappede, vil dit job være at hjælpe beboerne med madlavning, rengøring og tøjvask, og du støtter dem med alle mulige ting i deres dagligdag. 

Se hvad du lærer, og hvad du kan arbejde med som pædagogisk assistent. 

Image by BBC Creative

Hvor kan man arbejde og hvad tjener man?  

Som pædagogisk assistent har man flere jobmuligheder, idet man kan arbejde med mange forskellige målgrupper. Du kan arbejde i daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger), du kan arbejde i en ungdomsklub med ældre børn/unge, et botilbud for unge/voksne med handicaps, og du kan arbejde på plejehjem med ældre mennesker. Endelig kan du blive dagplejemor/far, hvor du passer børn i dit eget hjem. 
 

Som nyuddannet pædagogisk assistent tjener du ca. 22.000 om måneden før skat.

Du kan se lønsatserne her:

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

Sådan bliver du pædagogisk assistent

 

Det tager 3,5 år at blive pædagogisk assistent. Du starter med at tage et grundforløb på en erhvervsskole. Derefter går du videre på hovedforløbet, hvor du skiftevis er i skole og i praktik f.eks. i en børnehave.  


På uddannelsen lærer du, hvordan man passer og hjælper børn, unge og voksne. Du har fag som Digital kultur (f.eks. pædagogisk brug af medier), Samfundsfag (f.eks. daginstitutioners rolle i samfundet), Psykologi (f.eks. børns udvikling af sociale kompetencer), Bevægelse og idræt, Kultur og aktivitet og Sundhedsfag.
 

Du lærer, hvordan du kan aktivere målgruppen. Det kan f.eks. være forskellige lege, hvor man bevæger sig eller laver idræt i naturen. Det vil ofte være aktiviteter, som er med til at udvikle målgruppen. Du lærer også, hvordan man tager sig af unge/voksne med særlige behov, det kan f.eks. være en person, der lider af muskelsvind og derfor har behov for støtte i dagligdagen.  

 

Du lærer også, hvor vigtigt kost og motion er for menneskers udvikling, og du arbejder med pædagogiske redskaber som konflikthåndtering. Det kan f.eks. være at hjælpe børn, der er blevet uvenner, med at komme videre og lege igen.

Mens du er under uddannelse, vil du typisk være ansat af en kommune. Du får elevløn, både når du er i praktik, og når du er på skole. Elevlønnen er næsten det dobbelte af, hvad man får i SU, og tilsidst svarer lønnen næsten til, hvad man får som faglært. 

Adgangskrav
 

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve eller en tilsvarende prøve

 • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnit i dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat

 • Du skal sende en ansøgning sammen med din studievalgsportefolio på optagelse.dk

Karwan vil gerne arbejde i en SFO og være med til at hjælpe børnene godt på vej. 

Praktik i udlandet 

Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet, når du er færdig med grundforløbet. Opholdet skal vare mindst en måned, og du skal selv finde praktikpladsen. Du kan få betalt en del af dine udgifter til opholdet. ​Praktik i udlandet kan være en virkelig god mulighed for at blive dygtigere til sit fag, opleve verden og komme helt tæt på en anden kultur. 

> Læs mere om praktik i udlandet 

Der er rigtig meget at lære ved at tage i praktik i f.eks. Spanien under uddannelsen til pædagogisk assistent. 

Assisting the Elder

Du kan læse videre


Erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent er ligesom en studentereksamen det, man kalder for en ungdomsuddannelse, og den giver mulighed for at læse videre. Du kan f.eks. læse til pædagog, så du kan arbejde mere overordnet med pædagogiske emner eller på længere sigt blive leder i en institution. Du kan også læse til ungdomspædagog, hvis du f.eks. gerne vil arbejde med unge i klubber. Andre muligheder er socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.

> Se hvad du ellers kan læse videre til

Bliv student med EUX


Du kan også vælge at tage uddannelsen med EUX – så bliver du student samtidig med, at du tager uddannelsen til pædagogisk assistent. Når du er færdig, kan du derfor enten søge job som pædagogisk assistent eller vælge at læse videre.  

At være pædagogisk assistent er at være noget for andre mennesker. 

Fokuser på dit talent

Hvis du har brug for flere udfordringer og mere viden og måske drømmer om at starte din egen virksomhed, har du mulighed for at blive optaget på Akademiet for Talentfulde Unges diplomprogram 'Erhvervstalenter'. Programmet er målrettet innovative elever på erhvervsuddannelserne. Du får hjælp til at udnytte dit potentiale sammen med andre, der er drevet af samme interesse for at skabe og udvikle nyt. 

> Læs mere om Erhvervstalenter

bottom of page