top of page

TRIN 4 Præsenter jeres arbejde for lederen

I har nu planlagt en olympiade for eleverne i børnehaveklassen på Skovvangskolen. I dette trin skal I forberede en præsentation af jeres arbejde for børnehaveklasselederen (jeres lærer og resten af klassen).

Som pædagogisk assistent arbejder man meget med at dokumentere de aktiviteter, man laver med børnene. Derfor er det oplagt, at I afprøver nogle af aktiviteterne med eleverne i børnehaveklassen på jeres skole, hvis det er muligt. I kan så filme aktiviteterne og bruge det til jeres fremlæggelse.

I kan også vælge at vise en eller flere af aktiviteterne, hvor en af jer leder de pædagogiske aktiviteter og de andre leger, at I er børnene. På den måde får I øvet jer i at være igangsættere, hvilket er en væsentlig del af uddannelsen til pædagogisk assistent.  

Når I har fremlagt jeres arbejde, skal I rette det til efter den feedback, I får.

Opgaver

1) Præsenter programmet for olympiaden og forklar, hvilke overvejelser der ligger bag jeres valg af discipliner, og hvordan børnenes motorik bliver styrket. 


2) Præsenter den dans, I har valgt, at eleverne skal lave som afslutning på olympiaden. 


3) Fremlæg hvordan I har tænkt jer at ceremonien om den olympiske ild skal foregå.

4) Fremlæg hvordan I har tænkt jer, at præmieoverrækkelsen skal foregå. 

5) Fremlæg valg af frugt samt budgettet. 

Pencil and notepad
bottom of page