top of page

TRIN 5 Evaluer jeres gruppearbejde

I har nu fremlagt jeres arbejde med at arrangere en olympiade for børnehaveklassen. I dette trin skal I evaluere jeres arbejdsproces og det færdige resultat. Tal om spørgsmålene i boksen til højre.

 

Spørgsmål

1) Hvordan gik det med vores samarbejde i gruppen?
 

2) Ramte vi rigtigt med de styrker, vi havde talt om, at vi havde hver især?
 
3) Hvad var vi hver især gode til?
 

4) Overholdt vi de aftaler, vi havde indgået? 

 

Pencil and notepad

5) Er der noget, vi kan gøre anderledes en anden gang for at få gruppearbejdet til at fungere bedre?

6) Hvad har vi lært, som vi kan tage med videre til vores næste projektopgave?

bottom of page