top of page

TRIN 6 Prøv dig selv af som pædagogisk assistent

I er nu færdige med jeres gruppearbejde, og det er tid til at prøve jer selv af som pædagogiske assistenter. Det gør I ved at afholde olympiaden for børnehaveklassen på jeres skole, hvis det er muligt.

 

Desuden skal I besøge en erhvervsskole, der udbyder uddannelsen. Her vil I f.eks. kunne lære mere om at styre pædagogisk aktiviteter, og hvilke pædagogiske overvejelser man gør sig, når man laver aktiviteter for en særlig målgruppe. I vil også høre mere om børns motoriske udvikling, og hvad man kan gøre for at stimulere børnenes udvikling på den bedste måde. 

I vil også møde en lærer og nogle af de elever, der er ved at uddanne sig til pædagogiske assistenter. I skal forberede nogle spørgsmål til besøget, for så får I mest udbytte ud af det.

Opgaver


1) Forbered mindst tre spørgsmål til de elever, I møder på erhvervsuddannelsen. Tænk over alt det, I har lært om uddannelsen i de trin, I har været igennem. Er der noget, I synes, I mangler svar på? Hvis I nu selv skulle starte på uddannelsen, hvad ville I så have brug for at vide? Det kan være alt lige fra, hvordan det sociale liv på skolen er, til hvordan man finder en praktikplads. 

Pencil and notepad
bottom of page