top of page

TRIN 7 Søg job som pædagogisk assistent

I har nu besøgt en erhvervsuddannelse og måske gennemført en olympiade for børnehaveklassen på jeres skole. I dette trin skal I evaluere på jeres oplevelser og tænke over, hvad I har fået ud af forløbet indtil nu. Bagefter skal I kigge på listen over de kompetencer, som det er godt at have som pædagogisk assistent, og tænke over, hvilke kompetencer I selv har. Måske kan I mange af de ting, man skal kunne som pædagogisk assistent. 

Til sidst skal I søge et fiktivt job som pædagogisk assistent. I kan også vælge at skrive en ansøgning til f.eks. en børnehave, hvor I godt kunne tænke jer at komme i praktik.

 

Opgaver

1) Hvad har I lært om uddannelsen?
 


 

Pencil and notepad

2) Har I de kompetencer, der skal til for at blive en god pædagogisk assistent?  

3) Find ud af, hvor I gerne vil arbejde og skriv ansøgning og cv, så I kan søge job. 

I finder opgaverne herunder:

OPGAVE 1 Tænk over hvad I har lært om uddannelsen

Hvad har I fået ud af forløbet indtil videre?


Tal sammen to og to om, hvad I har fået ud af forløbet indtil nu. Skriv jeres svar ned. 

 1. Hvordan tror I, at det vil være at gå på uddannelsen?

 2. Hvad synes I om den opgave, I blev stillet (at planlægge en olympiade)?

 3. Hvilke dele af opgaven var I hver især særligt gode til?

 4. Er der noget af det, I synes var særligt let eller svært?

 5. Hvilke dele af opgaven synes I var sjovt eller spændende?

 6. Er der noget, I gerne vil blive bedre til?

 7. Hvad var det bedste ved besøget på erhvervsuddannelsen? 

 8. På hvilken måde kan man være stolt af sit arbejde, hvis man er pædagogisk assistent?

OPGAVE 2 Få overblik over jeres kompetencer

Hvad skal man kunne som pædagogisk assistent?

 

I ved nu en masse om uddannelsen og jobbet. I denne opgave skal I tænke over, hvad man skal kunne for at blive en god pædagogisk assistent, og om det passer med de ting, I selv er gode til (jeres kompetencer). Herunder ser I en liste over de kompetencer, man skal have ifølge Uddannelsesguiden (ug.dk) for at blive pædagogisk assistent.
 

 • Du interesserer dig for andre mennesker og være god til at skabe kontakt.

 • Du er god til at sætte sig ind i andre menneskers situation – og god til at lytte og inspirere

 • Du kan lide at være udenfor i al slags vejr.

 • Du skal kunne lide at lege og generelt være aktiv og i bevægelse, for det er børnene næsten hele tiden.

 • Du kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre.

 • Du er god til at organisere og planlægge aktiviteter.

 • Du kan bevare overblikket.

 • Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.

 • Du skal være klar over, at arbejdet kan være både fysisk og psykisk krævende.

 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde.
   

Har I ved at arbejde med forløbet selv fået øje på nogle andre kompetencer, som det er godt at have, hvis man gerne vil være pædagogisk assistent?

Hvordan passer de ovenstående kompetencer med jeres egne kompetencer? Sæt jer sammen to og to og interview hinanden om jeres kompetencer.

> Hent interview-guide (kompetencer)

Når I er færdige med at interviewe hinanden, skal I sammenholde jeres kompetencer med de kompetencer, det er godt at have, hvis man vil være pædagogisk assistent. Du behøver ikke kunne sætte kryds ved alle kompetencerne, men hvis du kan sætte kryds de fleste steder, er uddannelsen måske noget for dig. Det kan også være, du har nogle kompetencer, som ikke står på listen, men som er gode at have som pædagogisk assistent. 

Kompetencer er en persons evne til at udføre bestemte handlinger. Man kan f.eks. være god til et bestemt stykke arbejde som at svejse i jern. Man kan også have mere almene og personlige kompetencer som f.eks. at være god til at samarbejde eller tage ansvar.

OPGAVE 3 Søg et job - skriv ansøgning og cv

Sådan kan du skrive en god jobansøgning

Hvad går jobbet ud på?
Når du skal skrive en jobansøgning, er det vigtigt, at du viser, at du har forstået, hvad det er, arbejdsgiveren har behov for.  

 

Eksempel: Jeg kan se, I søger en person, der vil være god til at skabe sammenhold og trivsel blandt børnene i 0. klasse, og som samtidig er god til at bevare roen i pressede situationer. 
 

Hvordan vil du løse opgaverne?
Skriv hvordan du vil løse opgaverne eller udføre arbejdet. Kom gerne med nogle konkrete eksempler. På den måde kan arbejdsgiveren vurdere, om du har de rette kompetencer, og om du er motiveret for at få jobbet. 

 

Eksempel: Jeg vil udføre jobbet ved at lave en langsigtet plan for børnenes aktiviteter. Der skal være masser af kreative aktiviteter, men også mange fysiske aktiviteter og gerne udendørs, så børnene får masser af frisk luft, mens de lærer noget og leger. 
 

Hvorfor vil du være god til jobbet?
Hvad er det, du kan, som gør, at du vil være god til at løse jobbet? Hvilke nogle af dine kompetencer vil du benytte? Skriv hvorfor du som person vil være egnet til at udføre arbejdet, og hvorfor du vil være glad for at for jobbet. 

 

Eksempel: Jeg har altid været vant til at tage mig af mine mine søskende og mine fætre og kusiner, når familien er samlet. Jeg er altid den, der finder på sjove lege og sørger for, at alle er med, og de fleste børn er helt vilde med mig. Derfor føler jeg, at jeg vil være rigtig god til jobbet. 

> Hent skabelon til ansøgning 

Sådan skriver du et cv


Et cv skal altid indeholde følgende:
 

 • Dine personlige oplysninger som fødselsdato, adresse, telefonnummer osv.
   

 • Oplysninger om, hvor du har gået i skole, og hvilken uddannelse du har taget. Skriv hvad du har lært på de forskellige skoler og uddannelser.

 

 • Oplysninger om, hvor du har arbejdet, hvis du har haft et arbejde, og hvad du har lært af arbejdet. Hvis ikke du har haft et fritidsjob, kan du skrive, hvad du er god til, og hvad du har lært i andre sammenhænge. Det kan være, at du har stået i sportsklubbens kagebod eller har været med til at arrangere din bedstemors 75 års fødselsdagsfest. Det hele tæller med i et cv. 


> Hent skabelon til at skrive dit cv

 

Dit cv skal også indeholde et afsnit, hvor du beskriver dig selv som person. Det er altid svært at beskrive sig selv, så det kan være en god idé at interviewe hinanden to og to og på den måde komme frem til en beskrivelse af jeres personligheder. 

 

> Hent interview-guide (personlighed)
 

Tilføj en video til dit cv

 

Måske er det nemmere for dig at fortælle, hvem du er, og hvad du interesserer dig for, hvis du laver en video, hvor du præsenterer dig selv. Gå gerne sammen med en anden fra klassen, som også vil lave en video, så I kan skiftes til at optage og give hinanden feedback på videoen.

 

Her får du nogle tips til at lave en god video-præsentation af dig selv til cv'et. 

Jobannoncer

Klik på jobannoncerne herunder og vælg hvilket job du vil søge. 

Børnehuset Trekanten.png

Kunne du tænke dig at være pædagogisk assistent i et børnehus?

Stjernekaster.png

Eller vil du hellere arbejde som pædagogisk assistent på et bosted for udviklingshæmmede unge?

Synscenter Albertslund.png

Vil du være pædagogisk assistent for børn og unge med synsnedsættelser?

Livets Vej.png

Du kan også arbejde med kreative aktiviteter i et aktivitetscenter for pensionister. 

CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, som betyder livsforløb. Et CV er en kort beskrivelse af en persons uddannelse og job, kompetencer og personlighed.  


 

Som pædagogisk assistent kan man have forskellige typer af job og vidt forskellige arbejdspladser. I boksen til højre finder I fire forskellige muligheder. Læs jobopslagene igennem og beslut jer for, hvor I helst vil arbejde. Hvilket job lyder mest spændende og passer bedst til jeres kompetencer og jeres personlighed?

Bagefter skal I lave en jobansøgning og et cv. Jobansøgningen skal være skriftlig, men I må gerne lave cv’et som en video. I kan også vælge at lave et cv og ansøgning til f.eks. en børnehave, hvor I gerne vil I erhvervspraktik. 

bottom of page