top of page

Brug materialet som optakt til projektopgaven

Undervisningsforløbene i ‘Tag faghatten på’ er oplagte at bruge i 7. og 8. klasse som et prøveforløb, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Det overordnede emne for klassen kan være erhvervsuddannelser. Enten kan du som lærer vælge, at hele klassen arbejder med den samme erhvervsuddannelse, ellers kan eleverne i grupper vælge sig ind på en af de seks erhvervsuddannelser, som forløbene er bygget op om.

Når det er besluttet, hvilken erhvervsuddannelse eleverne skal arbejde med, skal de sætte sig ind i rollen som en faglært inden for den pågældende uddannelse (trin 1). Det gør de ved at danne sig et overblik over, hvad uddannelsen og erhvervet indeholder og kræver. De arbejder altså med og forholder sig til viden fra forskellige kilder og materialer.

Efterfølgende arbejder de med teambuilding og indgår en gruppekontrakt (trin 2), inden gruppen skal i gang med at løse en konkret opgave (trin 3). De arbejder hen mod en idé til et produkt eller en løsning og får en god forståelse for, hvad arbejdet kræver af dem, og hvordan de løser opgaven bedst muligt. Eleverne skal altså sætte sig ind i selve arbejdet og arbejdsprocessen, planlægge deres tid, uddelegere arbejde, planlægge hvordan de laver et godt produkt og til sidst fremlægge deres idé/løsningsforslag på en klar og forståelig måde (trin 4). 

Eleverne evaluerer deres gruppearbejde og resultat (trin 5), hvorefter de besøger en erhvervsuddannelse og prøver kræfter med faget (trin 6). 

 

Til sidst sætter de sig ind i rollen som jobsøgende (trin 7). Her skal de skrive et cv og en jobansøgning. De kan enten søge et fiktiv job inden for det pågældende fag eller skrive en ansøgning til et sted, hvor de f.eks. gerne vil i erhvervspraktik. 

Kombiner materialet med brobygningen


Undervisningsforløbene i ‘Tag faghatten på’ kan med fordel bruges i kombination med brobygningen. Eleverne forbereder sig til brobygningen ved at arbejde med forløbets første fem trin på skolen, inden de besøger en erhvervsskole, som udbyder den erhvervsuddannelse, de arbejder med. Til sidst arbejder eleverne med cv og jobsøgning hjemme på skolen. 

Under lærervejledningerne for de enkelte undervisningsforløb ligger en liste over uddannelsesinstitutioner, som udbyder de pågældende erhvervsuddannelser. Der ligger også en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I ønsker at besøge. 

bottom of page