top of page

TRIN 6 Prøv dig selv af som tømrer

Efter chefen har sagt god for tilbud til kunden, er det nu tid til at prøve jer selv af som tømrere. Det gør I ved at besøge en erhvervsskole, hvor man kan tage uddannelsen til tømrer.  Her vil I få mulighed for at prøve at bygge det brændely, som I har arbejdet med i de forrige trin. 
 

I vil også møde en lærer og nogle elever, der er ved at uddanne sig til tømrer. I skal forberede nogle spørgsmål til besøget, for så får I mest udbytte ud af det.

Opgaver


1) Forbered mindst tre spørgsmål til de elever, I møder på erhvervsuddannelsen. Tænk over alt det, I har lært om uddannelsen i de trin, I har været igennem. Er der noget, I synes, I mangler svar på? Hvis I nu selv skulle starte på uddannelsen, hvad ville I så have brug for at vide? Det kan være alt lige fra, hvordan det sociale liv på skolen er, til hvordan man finder en praktikplads. 

Pencil and notepad
bottom of page