top of page

INTRO Anlægsgartner

I skal nu igennem et forløb, der handler om uddannelsen til anlægsgartner. I får kendskab til, hvordan det er at gå på uddannelsen, hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen, og hvad man laver som anlægsgartner. Formålet er at finde ud af, om det måske er noget for jer. I skal arbejde i grupper, og I skal igennem følgende trin:

> Trin 1) Tænk som en faglært

I sætter jer ind i, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som anlægsgartner.

> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet

Det kræver et godt samarbejde at løse en opgave i fællesskab. I skal lave en teambuilding-øvelse, I skal snakke om jeres forventninger til hinanden, og I skal indgå en gruppekontrakt.

> Trin 3) Løs en konkret opgave

I skal løse en konkret opgave, nemlig at planlægge en sansehave og lave beregninger for en terrasse, som skal etableres til glæde for patienterne på et hospital.

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen
I præsenterer jeres arbejde og får feedback.  

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde

I snakker om, hvordan det er gået med jeres gruppearbejde, og om I overholdt jeres aftaler. 

> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsskolen

I skal nu besøge en erhvervsskole, hvor man kan tage uddannelsen til anlægsgartner. Her skal I prøve at anlægge en terrasse.  
 

> Trin 7) Søg job eller praktikplads som anlægsgartner
I arbejder med, hvilke kompetencer I selv har, og søger et fiktivt job som anlægsgartner eller skriver en ansøgning til f.eks. en gartner eller planteskole, hvor I gerne vil i praktik. 

Hvad lærer I?

 • ​At researche

 • At indgå en gruppekontrakt

 • At udvikle ideer og tænke kreativt​​

 • At planlægge en sansehave

 • At anlægge en terrasse

 • At fremlægge jeres arbejde  

 • At jeres egne kompetencer måske passer til de kompetencer, det er godt at have som anlægsgartner

 • At skrive en jobansøgning og et cv.

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Tegning over sansehave

 • Beregninger for terrasse

 • Indkøbsliste og budget

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

bottom of page