top of page

INTRO fysisk træner


I skal nu igennem et forløb, der handler om uddannelsen til fysisk træner. I får kendskab til, hvordan det er at gå på fitnessuddannelsen, hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som fysisk træner. Formålet er at finde ud af, om det måske er noget for jer. I skal arbejde i grupper, og I skal igennem følgende trin:

> Trin 1) Tænk som en faglært

I sætter jer ind i, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som fysisk træner.

> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet

Det kræver et godt samarbejde at løse en opgave i fællesskab. I skal lave en teambuilding-øvelse, I skal snakke om jeres forventninger til hinanden, og I skal indgå en gruppekontrakt.

> Trin 3) Løs en konkret opgave

I skal løse en konkret opgave, nemlig at lave en kampagne for et nyt træningsprogram, som henvender sig til en bestemt målgruppe.

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen
I præsenterer jeres arbejde for lederen af fitness-centeret (jeres lærer og resten af klassen)

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde

I snakker om, hvordan det er gået med jeres gruppearbejde, og om I overholdt jeres aftaler. 

> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsuddannelsen

I besøger en erhvervsskole, hvor man kan tage fitnessuddannelsen. Her vil I blive introduceret til, hvordan man bruger forskellige træningsmaskiner og få lov til at prøve dem af. I vil f.eks. også lære noget om at bruge den rigtige teknik i forbindelse med forskellige øvelser, og I vil prøve at coache hinanden som trænere. Endelig vil I få mulighed for at møde nogle elever, der er ved at tage fitness-uddannelsen.

> Trin 7) Søg et job som fysisk træner
I arbejder med, hvilke kompetencer I selv har, og søger et fiktivt job eller praktikplads som fysisk træner. 

Hvad lærer I?

 • ​At researche

 • At indgå en gruppekontrakt

 • At udvikle ideer og tænke kreativt​

 • At lave et træningsprogram til en bestemt målgruppe

 • At lave en kampagne

 • At fremlægge jeres arbejde  

 • At jeres egne kompetencer måske passer til de kompetencer, det er godt at have som fysisk træner. 

 • At skrive en jobansøgning og et cv.

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Træningsprogram

 • Flyer

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

bottom of page