top of page

Lærervejledning anlægsgartner 

I dette forløb bliver eleverne sat i rollen som anlægsgartner. De skal lære om uddannelsen og faget, og de skal løse en konkret opgave, som man typisk kan blive stillet som anlægsgartner, nemlig at planlægge en sansehave og lave beregninger for en terrasse. Bagefter skal de fremlægge deres arbejde og besøge en erhvervsskole. Til sidst arbejder de med deres individuelle kompetencer og søger en fiktiv stilling som anlægsgartner.

 

Eleverne skal arbejde i grupper. Forløbet er tilrettelagt, så opgaverne kan løses på forskellige niveauer og fordeles blandt eleverne ud fra deres respektive sociale og faglige kompetencer. Forløbet kan evt. bruges som et ‘prøveforløb’, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, idet samarbejdsformen og det opsøgende arbejde ligner projektarbejdsformen. Materialet kan også med fordel bruges i kombination med brobygning, hvor klassen besøger en erhvervsuddannelse som en del af forløbet, eller det kan bruges som et forløb til en temauge. 

> Læs mere om din rolle som lærer

 

Forløbets opbygning trin for trin

 

> Introduktion til forløbet

> Trin 1) Tænk som en faglært (2-4 lektioner)

Eleverne sætter sig ind i, hvad det vil sige at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som anlægsgartner. 


> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet (3-6 lektioner)

Eleverne laver en teambuilding-øvelse, afstemmer deres forventninger til gruppearbejdet og laver en gruppekontrakt.


> Trin 3) Løs en konkret opgave (10-12 lektioner)

Eleverne skal nu løse en konkret opgave; nemlig at planlægge en sansehave og lave beregninger for en terrasse. Til arbejdet med at vælge planter i forskellige farver til sansehaven kan det anbefales at låne bogen 'Hvilken plante hvor' af Janne Schul. Bogen indeholder alt om farver, former, størrelser, jordbundsforhold, temaer mm. 
Til arbejdet med at lave beregninger for anlæg af terrasse er alle elevspørgsmålene samlet under ét i trin 3, men opgaverne kan også downloades herunder i tre forskellige sværhedsgrader:  

> Terrasseopgave

> Den udvidede terrasseopgave

> Den avancerede terrasseopgave

Det er muligt at differentiere undervisningen, så opgaverne fordeles blandt eleverne ud fra deres kompetencer, eller så nogle elever springer nogle af opgaverne over.  


> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen (4-5 lektioner)
Eleverne præsenterer deres arbejde for 'chefen' (dig og resten af klassen) f.eks. ved hjælp af plancher, en powerpoint eller en video. De retter deres arbejde til efter den feedback, de får. Denne præsentation kan evt. efterfølgende også bruges til skole/hjem-samtalen, hvis jeres skole arbejder med elevstyrede skole/hjem-samtaler.

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde (1 lektion)

Eleverne snakker om, hvordan det er gået med deres gruppearbejde, og om de overholdt deres aftaler. 


> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsuddannelsen (6-12 lektioner)
Eleverne besøger en erhvervsskole og er med til at anlægge noget af en terrasse. De prøver at afrette jorden, lægge fliser og udregne fald på terrassen ved hjælp af snor, pæle og vaterpas. Måske får de også mulighed for at lære noget om etablering af blomsterbede. De vil også møde en lærer og nogle unge, der er ved at uddanne sig til anlægsgartnere. Eleverne skal forberede nogle spørgsmål til besøget for at få størst muligt udbytte af det. 


Aftal gerne det specifikke indhold med erhvervsskolen på forhånd. I boksene herunder findes en liste over erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen til anlægsgartner, samt en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, som I gerne vil besøge. Bemærk at der er en del erhvervsskoler, som kun udbyder grundforløbet til anlægsgartner-uddannelsen. Hvis I gerne vil møde nogle elever, som allerede har været i praktik som anlægsgartner og derfor ved mere om faget, skal I besøge en skole, der udbyder hovedforløbet.


Hvis ikke I har mulighed for at besøge en erhvervsskole, kan det sagtens lade sig gøre at gennemføre forløbet alligevel. Måske kan I lave noget af terrassearbejdet eller tage forbi en planteskole og købe planter til bede på skolens udendørsarealer. 


> Trin 7) Søg et job som anlægsgartner (4-6 lektioner)
Eleverne interviewer hinanden to og to og bliver klogere på deres egne kompetencer, og hvordan de passer til de kompetencer, det er godt at have som anlægsgartner. Til sidst skriver de en ansøgning og laver et cv (evt. via en video) og søger et fiktivt job som anlægsgartner. Hvis eleverne er på vej i praktik, kan de evt. også skrive en ansøgning til en gartner eller en planteskole, hvor de gerne vil i praktik.  

Liste over erhvervsskoler


Her kommer en liste over erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til anlægsgartner. Bemærk at nogle skoler udbyder både grund- og hovedforløb, mens andre kun udbyder grundforløb. I boksen til højre finder du en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I ønsker at besøge. 

REGION NORDJYLLAND

TechCollege, Hobro
Kirketoften 5, 9500 Hobro

E-mail: tcaa@tcaa.dk

Telefon: 7250 5000
www.tcaa.dk
(kun grundforløb)

 

AMU Nord­jyl­land

Sandmosevej 486, 9460 Brovst

E-mail: sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf: 9633 2626

www.amunordjylland.dk
(kun hovedforløb)

EUC Nordvest
Mosegårdsvej 10, Vodstrup, 
7900 Nykøbing M

E-mail: tcaa@tcaa.dk

Telefon: 7250 5000
www.eucnordvest.dk
(kun grundforløb)


REGION MIDTJYLLAND

Jordbrugets UddannelsesCenter

Damgårds Allé 5, 8330 Beder

E-mail: plm@ju.dk

Telefon: 8747 5700

www.ju.dk

(både grund- og hovedforløb)

REGION SYDDANMARK

Hansenberg

Skovvangen 28, 6000 Kolding

E-mail: hansenberg@hansenberg.dk

Telefon: 7932 0100

www.hansenberg.dk
(kun grundforløb)

 

Kold College

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

E-mail: koldcollege@koldcollege.dk

Telefon: 6313 2043

www.koldcollege.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

REGION SJÆLLAND

ZBC Slagelse  

C.A.Olesensvej 2, 4200 Slagelse

E-mail: zbc@zbc.dk

Telefon: 5578 8888

www.zbc.dk
(både grund- og hovedforløb)

Roskilde Tekniske Skole  

Køgevej 131, 4000 Roskilde

E-mail: rts@rts.dk

Telefon: 4630 0400
www.rts.dk
(både grund- og hovedforløb)

REGION HOVEDSTADEN

Roskilde Tekniske Skole, Valby

Vigerslev Allé 18E, 2500 Valby

E-mail: rts@rts.dk

Telefon: 4630 0400
www.rts.dk

(kun grundforløb)

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Tegning over sansehave

 • Beregninger for terrasse

 • Indkøbsliste og budget

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af elevernes arbejde

 • Jobansøgning og cv.

Fag

Primære fag er dansk og job & uddannelse. Desuden kan matematik, billedkunst samt håndværk & design indgå. 

Tidsforbrug

30-46 lektioner. Tidsforbruget afhænger af, om I vælger at gennemgå alle trin og alle opgaver i hvert trin, samt om I besøger en erhvervsskole, og hvad I aftaler med erhvervsskolen. 

Læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Uddannelsen og faget anlægsgartner

 • Erhvervsuddannelser generelt

 • Teambuilding og gruppearbejde

 • Anlægs- og plejeteknik

 • Afklaring af egne kompetencer

 • Jobsøgning


Eleverne får styrket deres evne til at:

 • Researche 

 • Samarbejde i et team

 • Udvikle ideer og tænke kreativt

 • Lave matematiske beregninger

 • Fremlægge deres arbejde

 • Reflektere over egne kompetencer

 • Evaluere arbejdsproces og gruppearbejde.


Tegn på læring

Eleverne:

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaverne

 • Arbejder struktureret med opgaverne

 • Kommer med kvalificerede løsningsforslag

 • Kommunikerer deres løsning på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt. 

Fokus på samarbejdet
 

Da evnen til at samarbejde i et team er vigtig på langt de fleste arbejdspladser, kan du med fordel tænke ind i forløbet, at du løbende snakker med eleverne om, hvordan det går med at overholde gruppekontrakten, og om der eventuelt er behov for justeringer. 

Vejledning til erhvervsskoler
 

Her finder du en vejledning, som du kan sende til den erhvervsskole, som I skal besøge. Vejledningen sætter rammerne for, hvad der som udgangspunkt skal foregå under besøget, og informerer skolen om, hvordan eleverne har forberedt sig til besøget. 

Fælles mål dansk


Eleven kan:

 • Indsamle oplysninger og disponere indholdet.

 • Organisere samarbejde om fremstilling.

 • Fremstille større multimodale produktioner.

Eleven har viden om:

 • Produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Komplekse fremstillingsprocesser.

 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

 • Formidlingsformer.

Fælles mål job & uddannelse


Eleven kan:​

 • Redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

 • Vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job.
   

 • Eleven har viden om: ​​

 • Egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

 • Uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

 • Sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

 • Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt.

bottom of page