top of page

INTRO Tømrer


I skal nu igennem et forløb, der handler om uddannelsen til tømrer. I får kendskab til, hvordan det er at gå på uddannelsen, hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som tømrer. Formålet er at finde ud af, om det måske er noget for jer at blive tømrer. I skal arbejde i grupper, og I skal igennem følgende trin:

> 1) Tænk som en faglært

I sætter jer ind i, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som tømrer.

> 2) Bliv rystet sammen i teamet

Det kræver et godt samarbejde at løse en opgave i fællesskab. I skal lave en teambuilding-øvelse, I skal snakke om jeres forventninger til hinanden, og I skal indgå en gruppekontrakt.

> 3) Løs en konkret opgave

I er blevet ansat hos Benløse Tømrer & Snedker og skal nu løse en konkret opgave, nemlig at lave et tilbud til en kunde, der ønsker at få bygget et brændely.

> 4) Præsenter løsningen for chefen
I præsenterer jeres arbejde for ejeren Benløse Tømrer & Snedker, som I arbejder for. 

> 5) Evaluer jeres gruppearbejde

I snakker om, hvordan det er gået med jeres gruppearbejde, og om I overholdt jeres aftaler. 

> 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsskolen

I besøger en erhvervsskole, hvor man kan tage uddannelsen til tømrer, og prøver at bygge et brændely. 

> 7) Søg job eller praktikplads som tømrer
I arbejder med, hvilke kompetencer I selv har, og søger et fiktivt job eller en praktikplads som tømrer.

Hvad lærer I?

 • ​At researche

 • At indgå en gruppekontrakt

 • At udvikle ideer og tænke kreativt​

 • Om træ som et bæredygtigt byggemateriale

 • Om bæredygtig skovdrift 

 • At udregne priser og lave et tilbud på et konkret produkt

 • At fremlægge jeres arbejde  

 • At jeres egne kompetencer måske passer til de kompetencer, det er godt at have som tømrer

 • At skrive en jobansøgning og et cv.

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Tilbud til kunde

 • SWOT-analyse

 • Målgruppeanalyse

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

bottom of page