top of page

TRIN 2 Bliv rystet sammen i teamet

I er nu blevet en del af et team på jeres nye arbejdsplads Benløse Tømrer & Snedker, som snart skal i gang med at løse en konkret opgave sammen; nemlig at bygge et brændeskur. Men først skal I rystes sammen i teamet, så I kan arbejde godt sammen om at løse opgaven.
 

I starter med at lave en samarbejdsøvelse. Bagefter skal I tale om jeres forventninger til hinanden og lave en gruppekontrakt, så I er enige om, hvordan jeres samarbejde skal foregå. 

Opgaver

1) Vælg en af de tre teambuilding-øvelser herunder. Bagefter skal I tale om, hvordan det gik med at samarbejde om øvelsen. 

Pencil and notepad

2) Tal om forventningerne til hinanden i jeres fremtidige samarbejde

 

3) Lav en gruppekontrakt, som alle i gruppen skriver under på. 

I finder opgaverne herunder: 

OPGAVE 1 Vælg en af disse tre teambuilding-øvelser

reb.jpg

Bind knude på rebet


I skal binde en knude eller en sløjfe på et stykke reb. Tag fat om rebet allesammen (brug begge hænder). Når I har taget fat om rebet, må I ikke fjerne jeres hænder fra rebet, og I må ikke tale sammen, mens I binder knude eller sløjfe på rebet.  

 • I skal bruge et reb (10-15 meter langt).
   

Collage.jpg

Lav en kollage 


I skal lave en kollage, der forestiller det brændely, som I snart skal lave et tilbud på. I får hver især udleveret et stykke papir i hver sin farve. I må ikke tale sammen under øvelsen, og I må hver især kun bruge det stykke papir, I har fået udleveret.

 

 • I skal bruge et stort stykke papir eller pap til at lave collagen på samt forskellige farver papir til at rive i stykker og lime på med limstifter.

spagetti2.jpg

Byg et spaghetti-tårn

 

Byg et tårn så højt som muligt af spagetti, skumfiduser, malertape og snor. Det højeste element på tårnet skal være en skumfidus. Udfordringen er at gøre tårnet stabilt, så det ikke vælter. 
 

 • I skal bruge en pakke ukogt tør-spaghetti (undgå for tynd spagetti), malertape, en meter snor og en pakke skumfiduser.

Hvordan gik samarbejdet om øvelsen?
 

Når I har lavet en af de tre øvelser herover, skal I snakke om, hvordan det gik med at samarbejde: 
 

 • Var opgaven svær eller let at løse i fællesskab?

 • Var alle i gruppen med til at løse opgaven?

 • Er der noget, I kunne have gjort anderledes for at arbejde bedre sammen om at løse opgaven?

OPGAVE 2 Tal om jeres forventninger til hinanden

Hvornår fungerer gruppearbejdet godt?


Det er en god idé at tale om, hvilke forventninger I har til hinanden i gruppen, da man kan have meget forskellige opfattelser af, hvordan samarbejdet bør være. Tal derfor om følgende: 

 • Hvad er en god gruppe?

 • Hvad er vores samlede styrker i gruppen. Hvem er gode til hvad? 

 • Hvor vigtigt er det, at vi får lavet et godt stykke arbejde?

 • Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?

 • Hvornår kan det være svært at få gruppearbejdet til at fungere?

 • Hvad gør vi, hvis et gruppemedlem ikke overholder vores aftaler?

Team work

Det gode samarbejde kræver:

 

 • At alle er villige til at gå på kompromis

 • At vi accepterer hinandens forskelligheder

 • At vi fokuserer på hinandens styrker

 • At vi overholder de aftaler, vi har lavet

 • At vi holder den gode tone, også hvis vi er uenige om noget

 • At vi taler om, hvilke forventninger vi har til hinanden.

OPGAVE 3 Lav en gruppekontrakt

Indgå en aftale med hinanden om jeres gruppearbejde


Nu har I talt om de forventninger, som I har til hinanden, og det er tid til at indgå en gruppekontrakt. Herunder er en liste over forskellige punkter, der kan indgå i kontrakten. Snak om punkterne og bliv enige om, hvilke nogle af dem I vil have med i jeres kontrakt. I må også gerne finde på jeres helt egne punkter.
 

 • Alle skal gøre deres bedste for at deltage aktivt i gruppearbejdet

 • Alle skal møde op til de aftalte tidspunkter

 • Vi forsøger at have det rart sammen i gruppen

 • Vi respekterer, at vi er forskellige og er gode til forskellige ting

 • Vi taler pænt til hinanden og prøver at forstå hinanden

 • Vi laver en plan, hvor vi skriver alt det ned, som vi aftaler (hvem gør hvad, og hvornår skal det være færdigt)?

 • Vi overholder de aftaler, vi indgår med hinanden

Gruppekontrakt.png

Download gruppekontrakten, print den ud og skriv den under. 

bottom of page