top of page

INTRO Ernæringsassistent


I skal nu igennem et forløb, der handler om uddannelsen til ernæringsassistent. I får kendskab til, hvordan det er at gå på uddannelsen, hvad der kræves for at komme ind på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som ernæringsassistent. Formålet er at finde ud af, om det måske er noget for jer. I skal arbejde i grupper, og I skal igennem følgende trin:

> Trin 1) Tænk som en faglært

I sætter jer ind i, hvordan det er at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som ernæringsassistent. 

> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet

Det kræver et godt samarbejde at løse en opgave i fællesskab. I skal lave en teambuilding-øvelse, I skal snakke om jeres forventninger til hinanden, og I skal indgå en gruppekontrakt.

> Trin 3) Løs en konkret opgave

I skal løse en konkret opgave, nemlig at planlægge et festmåltid til beboerne på et plejehjem; I skal lave en menu, og I skal lave bordkort, invitationer og en aktivitet, som beboerne kan lave under festen.

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen
I præsenterer jeres arbejde for køkkenlederen (jeres lærer og resten af klassen).

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde

I snakker om, hvordan det er gået med jeres gruppearbejde, og om I overholdt jeres aftaler. 

> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsskolen
I besøger en erhvervsskole, der udbyder uddannelsen til ernæringsassistent, og prøver at lave noget af det mad, I har planlagt til festen.

> Trin 7) Søg job eller praktikplads som ernæringsassistent
I arbejder med, hvilke kompetencer I selv har, og søger et fiktivt job som ernæringsassistent eller skriver en ansøgning til f.eks. en kantine, hvor I gerne vil i erhvervspraktik. 

Hvad lærer I?

 • ​At researche

 • At indgå en gruppekontrakt

 • At planlægge en festmenu

 • At udvikle ideer og tænke kreativt​

 • At planlægge en aktivitet

 • At fremlægge jeres arbejde  

 • At jeres egne kompetencer måske passer til de kompetencer, det er godt at have som ernæringsassistent

 • At skrive en jobansøgning og et cv.

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Planlægningsskema, indkøbsliste, budget

 • Bordkort, menukort, invitation

 • Samtalekort eller anden aktivitet

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • En af retterne fra jeres menu

 • Jobansøgning og cv.

bottom of page