top of page

Lærervejledning ernæringsassistent

I dette forløb bliver eleverne sat i rollen som ernæringsassistenter. De skal lære om uddannelsen og faget, og de skal løse en konkret opgave, som man typisk kan blive stillet som ernæringsassistent; nemlig at planlægge et festmåltid til beboerne på et plejehjem. Bagefter skal de fremlægge deres arbejde og besøge en erhvervsskole. Til sidst arbejder de med deres individuelle kompetencer og søger en fiktiv stilling som ernæringsassistent.

 

Eleverne skal arbejde i grupper. Forløbet er tilrettelagt, så opgaverne kan løses på forskellige niveauer og fordeles blandt eleverne ud fra deres respektive sociale og faglige kompetencer. Forløbet kan evt. bruges som et ‘prøveforløb’, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, idet samarbejdsformen og det opsøgende arbejde ligner projektarbejdsformen. Materialet kan også med fordel bruges i kombination med brobygning, hvor klassen besøger en erhvervsuddannelse som en del af forløbet, eller det kan bruges som et forløb til en temauge. 

> Læs mere om din rolle som lærer
 

Forløbets opbygning trin for trin

> Introduktion til forløbet

> Trin 1) Tænk som en faglært (2-4 lektioner)

Eleverne sætter sig ind i, hvad det vil sige at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som ernæringsassistent.


> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet (3-6 lektioner)

Eleverne laver en teambuilding-øvelse, afstemmer deres forventninger til gruppearbejdet og laver en gruppekontrakt.


> Trin 3) Løs en konkret opgave (10-12 lektioner)

Eleverne skal nu løse en konkret opgave; planlægge et festmåltid til beboerne på et plejehjem. De skal finde på en treretters menu, lægge et budget og lave en indkøbsliste samt en tidsplan for tilberedelse af maden. Herefter laver de bordkort, invitationer samt finder på en aktivitet til festen. Det er muligt at differentiere undervisningen, så opgaverne fordeles blandt eleverne ud fra deres kompetencer, eller så nogle elever springer nogle af opgaverne over.  


> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen (4-5 lektioner)
Eleverne præsenterer deres arbejde for 'køkkenlederen' (dig og resten af klassen) f.eks. ved hjælp af plancher, en powerpoint eller en video. De retter deres arbejde til efter den feedback, de får. Denne præsentation kan evt. efterfølgende også bruges til skole/hjem-samtalen, hvis jeres skole arbejder med elevstyrede skole/hjem-samtaler.


> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde (1 lektion)
Eleverne snakker om, hvordan det er gået med deres gruppearbejde, og om de overholdt deres aftaler. 

 

> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsuddannelsen (6-12 lektioner)
I besøger en erhvervsuddannelse, der udbyder uddannelsen til ernæringsassistent. Her vil eleverne blive vist rundt i køkkenet og introduceret til hygiejne, køkkenmaskiner mm. De vil også lære om, hvordan man laver mad til småtspisende ældre, og hvordan man tilbereder mad til rigtig mange mennesker på en gang.

De vil også møde en lærer og nogle af de elever, der er ved at uddanne sig til ernæringsassistenter. De skal forberede nogle spørgsmål til besøget, så de får mest udbytte ud af det.

Aftal gerne det specifikke indhold med erhvervsskolen på forhånd. I boksene herunder findes en liste over erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen, samt en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I gerne vil besøgeBemærk at der er en del erhvervsskoler, som kun udbyder grundforløbet til ernæringsassistent-uddannelsen. Hvis I gerne vil møde nogle elever, som allerede har været i praktik i et køkken og derfor ved mere om faget, skal I besøge en skole, der udbyder hovedforløbet.

Det kan sagtens lade sig gøre at gennemføre forløbet uden at besøge en erhvervsskole. I så fald kan I f.eks. besøge det lokale plejehjem og tale med deres køkkenleder eller gå i skolekøkkenet og lave en eller flere af de retter, som indgår i festmåltidet. 


> Trin 7) Søg et job som ernæringsassistent (4-6 lektioner)
Eleverne interviewer hinanden to og to og bliver klogere på deres egne kompetencer, og hvordan de passer til de kompetencer, det er godt at have som ernæringsassistent. Til sidst skriver de en ansøgning og laver et cv (evt. via en video) og søger et fiktivt job som ernæringsassistent. Hvis eleverne er på vej i praktik, kan de evt. også skrive en ansøgning til f.eks. en kantine, hvor de gerne vil i erhvervspraktik.  

Liste over erhvervsskoler


Her kommer en liste over erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til ernæringsassistent. Bemærk at nogle skoler udbyder både grund- og hovedforløb, mens andre kun udbyder grundforløb. I boksen til højre finder du en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I ønsker at besøge. 

REGION NORDJYLLAND

EUC Nord

M P Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring
E-mail: info@eucnord.dk

Tlf: 7224 6000

www.eucnord.dk
(både grund- og hovedforløb)


TechCollege

Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

E-mail: tcaa@tcaa.dk

Tlf: 7250 5300

www.techcollege.dk
(både grund- og hovedforløb)


Him­mer­lands Er­hvervs- og
Gym­na­sieud­dan­nel­ser, Aars
  

Østre Boulevard 10, 9600 Aars

E-mail: heg@heguddannelser.dk

Tlf: 9698 1000

www.HEGuddannelser.dk
(både grund- og hovedforløb)


Him­mer­lands Er­hvervs- og
Gym­na­sieud­dan­nel­ser, Ho­bro 

Kirketoften 7, 9500 Hobro

E-mail: heg@heguddannelser.dk

Tlf: 9698 1000

www.HEGuddannelser.dk

(kun grundforløb)


EUC Nord­vest

Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing M

E-mail: euc@eucnordvest.dk

Tlf: 9919 1919

www.eucnordvest.dk
(både grund- og hovedforløb)
 

REGION MIDTJYLLAND

Ski­ve Col­le­ge

Kongsvingervej 1, 7800 Skive

E-mail: skivecollege@skivecollege.dk

Tlf: 9914 9200

www.skivecollege.dk
(kun grundforløb)


Ud­dan­nel­ses­cen­ter Holste­bro

Døesvej 70, 7500 Holstebro

E-mail: info@ucholstebro.dk

Tlf: 9912 2222

www.ucholstebro.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

Mercan­tec 

H.C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg

E-mail: mercantec@mercantec.dk

Tlf: 8950 3300

www.mercantec.dk
(både grund- og hovedforløb)


Tra­di­um

Vester Alle 26, 8900 Randers C

E-mail: info@tradium.dk

Tlf: 7011 1010

www.tradium.dk

(kun grundforløb)


Vi­den Djurs 

Århusvej 49, 8500 Grenaa

E-mail: info@videndjurs.dk

Tlf: 8758 0400

www.videndjurs.dk

(kun grundforløb)


Aarhus Tech

Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

E-mail: mail@aarhustech.dk

Tlf: 8937 3533

www.aarhustech.dk

(både grund- og hovedforløb)


Col­le­ge360

Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

E-mail: info@college360.dk

Tlf: 7536 0360

www.college360.dk

(både grund- og hovedforløb)


Lear­n­mark Tech

Vejlevej 150, 8700 Horsens

E-mail: info@learnmark.dk

Tlf: 8816 3600

www.learnmark.dk
(kun grundforløb)


UCRS Skjern Tek­ni­ske Sko­le

Skolebyen 5, 6900 Skjern

E-mail: uc@ucrs.dk

Tlf: 9680 1500

www.ucrs.dk

(kun grundforløb)

 

REGION HOVEDSTADEN

U/​NORD Hil­le­rød 

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

E-mail: info@unord.dk

Tlf: 4829 0000

www.unord.dk
(både grund- og hovedforløb)


Ho­tel- og Re­stau­rantsko­len

Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

E-mail: hrs@hrs.dk

Tlf: 3386 2200

www.hrs.dk
(både grund- og hovedforløb)

REGION SYDDANMARK

Syd­dansk Er­hvervs­sko­le  

Boulevarden 36, 7100 Vejle

E-mail: sde@sde.dk

Tlf: 7010 9900

www.sde.dk
(både grund- og hovedforløb)


Ryb­ners

Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

E-mail: info@rybners.dk

Tlf: 7913 4511

www.rybners.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

EUC Syd, Steg­holt

Stegholt 36, 6200 Aabenraa

E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

Tlf: 7412 4242

www.eucsyd.dk

(både grund- og hovedforløb)

EUC Syd, Haderslev

Christen Kolds Vej 20, 6100 Haderslev

E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

Tlf: 7412 4242

www.eucsyd.dk

(kun grundforløb)

 

EUC Syd, Tønder 

Plantagevej 35, 6270 Tønder

E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

Tlf: 7412 4242

www.eucsyd.dk
(kun grundforløb)

 

EUC Syd, Sønderborg

Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

Tlf: 7412 4242

www.eucsyd.dk
(kun grundforløb)

Kold Col­le­ge

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

E-mail: koldcollege@koldcollege.dk

Tlf: 6313 2043

www.koldcollege.dk
(både grund- og hovedforløb)


Svend­borg Er­hvervs­sko­le &
Gym­na­si­er

Ryttervej 65, 5700 Svendborg

E-mail: mail@sesg.dk

Tlf: 7222 5700

www.sesg.dk

(både grund- og hovedforløb)
 

REGION SJÆLLAND

EUC Nord­ve­stsjæl­land

Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

E-mail: eucnvs@eucnvs.dk

Tlf: 7229 0100

www.eucnvs.dk
(kun grundforløb)

 

ZBC Roskil­de, Slag­te­risko­len 

Maglegaardsvej 8, 4000 Roskilde
Tlf: 5578 8888
E-mail: zbc@zbc.dk

www.zbc.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

ZBC Sla­gel­se, Kok­ke- & Tje­ner­sko­len

Valbyvej 69C, 4200 Slagelse

Tlf: 5578 8888

E-mail: zbc@zbc.dk

www.zbc.dk
(kun grundforløb)

ZBC Ring­s­ted 

Ahorn Alle 3, 4100 Ringsted 

Tlf: 5578 8888

E-mail: zbc@zbc.dk

www.zbc.dk
(kun grundforløb)

ZBC Næst­ved 

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

Tlf: 5578 8888
E-mail: zbc@zbc.dk

www.zbc.dk
(kun grundforløb)

ZBC Vor­ding­borg

Chr Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg

Tlf: 5578 8888

E-mail: zbc@zbc.dk

www.zbc.dk
(kun grundforløb)

CELF Ny­kø­bing F

Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F

Tlf: 5488 8888

E-mail: celf@celf.dk

www.celf.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

CELF Naks­kov

Søvej 6, 4900 Nakskov

Tlf: 5488 8888

E-mail: celf@celf.dk

www.celf.dk
(kun grundforløb)
 

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Planlægningsskema, indkøbsliste, budget

 • Bordkort, menukort, invitation

 • Samtalekort eller anden aktivitet

 • Powerpoint, plancher eller video til fremlæggelse af elevernes arbejde

 • En af retterne fra deres menu

 • Jobansøgning og cv.

Fag

Primære fag er dansk, madkundskab samt job & uddannelse. Desuden kan matematik, billedkunst samt håndværk & design indgå. 

Tidsforbrug

30-46 lektioner. Tidsforbruget afhænger af, om I vælger at gennemgå alle trin og alle opgaver i hvert trin, samt om I besøger en erhvervsskole, og hvad I aftaler med erhvervsskolen. 

Læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Uddannelsen og faget ernæringsassistent

 • Erhvervsuddannelser generelt

 • Teambuilding og gruppearbejde

 • Generelle kostråd og særlig kost til småtspisende ældre

 • Tilberedning af mad til mange mennesker

 • Planlægning af et festmåltid, herunder overholdelse af et budget

 • Afklaring af egne kompetencer

 • Jobsøgning


Eleverne får styrket deres evne til at:

 • Researche 

 • Samarbejde i et team

 • Udvikle ideer og tænke kreativt

 • Lave kreative produkter

 • Fremlægge deres arbejde

 • Reflektere over egne kompetencer

 • Evaluere arbejdsproces og gruppearbejde.


Tegn på læring

Eleverne:

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaverne

 • Arbejder struktureret med opgaverne

 • Kommer med kvalificerede løsningsforslag

 • Kommunikerer deres løsning på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt. 

Fokus på samarbejdet
 

Da evnen til at samarbejde i et team er vigtig på langt de fleste arbejdspladser, kan du med fordel tænke ind i forløbet, at du løbende snakker med eleverne om, hvordan det går med at overholde gruppekontrakten, og om der eventuelt er behov for justeringer. 

Vejledning til erhvervsskolen
 

Her kommer en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, som I skal besøge. Vejledningen sætter rammerne for, hvad der som udgangspunkt skal foregå under besøget, og informerer skolen om, hvordan eleverne har forberedt sig til besøget. 

Fælles mål dansk

 

Eleven kan:

 • Indsamle oplysninger og disponere indholdet

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • Fremstille større multimodale produktioner

​​

Eleven har viden om:

 • Produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Komplekse fremstillingsprocesser

 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

 • Formidlingsformer.

Fælles mål madkundskab

Eleven kan:

 • Træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed.

 • Sammensætte velsmagende retter af givne fødevarer

 • Eleven kan udvælge opskrifter og planlægge indkøb efter formål.
   

Eleven har viden om:

 • Sundhedskriterier i opskrifter

 • Målgruppers madtraditioner og ernæringsbehov

 • Praktisk planlægning af madlavning

 • Madlavnings mål og arbejdsprocesser.


Fælles mål job & uddannelse

Eleven kan:

 • Redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

 • Vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job

Eleven har viden om: ​​

 • Egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

 • Uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

 • Sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

 • Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

bottom of page