top of page

Lærervejledning fysisk træner

I dette forløb bliver eleverne sat i rollen som fysisk trænere. De skal lære om uddannelsen og faget, og de skal løse en konkret opgave, som man typisk kan blive stillet som fysisk træner; nemlig at lave en kampagne for et nyt træningskoncept til en bestemt målgruppe. Bagefter skal de fremlægge deres arbejde og besøge en erhvervsskole. Til sidst arbejder de med deres individuelle kompetencer og søger en fiktiv stilling eller praktikplads som fysisk træner.

 

Eleverne skal arbejde i grupper. Forløbet er tilrettelagt, så opgaverne kan løses på forskellige niveauer og fordeles blandt eleverne ud fra deres respektive sociale og faglige kompetencer. Forløbet kan evt. bruges som et ‘prøveforløb’, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, idet samarbejdsformen og det opsøgende arbejde ligner projektarbejdsformen. Materialet kan også med fordel bruges i kombination med brobygning, hvor klassen besøger en erhvervsuddannelse som en del af forløbet, eller det kan bruges som et forløb til en temauge. 

> Læs mere om din rolle som lærer

Beskrivelse af forløbet trin for trin

> Introduktion til forløbet

> Trin 1) Tænk som en faglært (2-4 lektioner)

Eleverne sætter sig ind i, hvad det vil sige at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som fysisk træner. 


> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet (3-6 lektioner)

Eleverne laver en teambuilding-øvelse, afstemmer deres forventninger til gruppearbejdet og laver en gruppekontrakt.


> Trin 3) Løs en konkret opgave (10-12 lektioner)

Eleverne skal nu løse en konkret opgave; nemlig at lave en kampagne for et nyt træningskoncept til en bestemt målgruppe. Desuden skal eleverne finde musik til træningsprogrammet samt lave et slogan for og en flyer om kampagnen. Det er muligt at differentiere undervisningen, så opgaverne fordeles blandt eleverne ud fra deres kompetencer, eller så nogle elever springer nogle af opgaverne over.  

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen (4-5 lektioner)
Eleverne præsenterer deres arbejde for 'chefen' (dig og resten af klassen) f.eks. ved hjælp af plancher, en powerpoint eller en video. De retter deres arbejde til efter den feedback, de får. Denne præsentation kan evt. efterfølgende også bruges til skole/hjem-samtalen, hvis jeres skole arbejder med elevstyrede skole/hjem-samtaler.

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde (1 lektion)

Eleverne snakker om, hvordan det er gået med deres gruppearbejde, og om de overholdt deres aftaler. 


> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg en erhvervsskole (6-12 lektioner)
Eleverne besøger en erhvervsskole og bliver f.eks. introduceret til de forskellige træningsmaskiner og prøver dem af. De lærer noget teori om nogle øvelser og prøver at coache hinanden som trænere. Til sidst får de mulighed for at tale med nogle elever, der er i gang med uddannelsen. Herunder finder du en liste over deltagende erhvervsskoler samt en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I skal besøge

Hvis ikke I har mulighed for at besøge en erhvervsskole, kan det sagtens lade sig gøre at gennemføre forløbet alligevel. Lad f.eks. eleverne instruere hinanden på skift i de træningsprogrammer, de har planlagt. På den måde får de prøvet sig selv af i rollen som træningscoach for en større gruppe mennesker. 


> Trin 7) Søg job eller praktikplads som fysisk træner (4-6 lektioner)
Eleverne interviewer hinanden to og to og bliver klogere på deres egne kompetencer, og hvordan de passer til de kompetencer, det er godt at have som fysisk træner. Til sidst skriver de en ansøgning og laver et cv (evt. via en video) og søger et fiktivt job som fysisk træner. De kan også vælge at skrive ansøgning og cv til et fitnesscenter, hvor de gerne vil i erhvervspraktik. 

Liste over erhvervsskoler


Her kommer en liste over erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til fysisk træner. I boksen til højre finder du en vejledning, du kan sende til den skole, I ønsker at besøge. 

REGION SYDDANMARK

Hansenberg
Skovvangen 28, 6000 Kolding

E-mail: hansenberg@hansenberg.dk

Telefon: 7932 0100

www.hansenberg.dk

(både grund- og hovedforløb)

REGION HOVEDSTADEN

NEXT Uddannelse København
Rebslagervej 11, 2400 København NV

E-mail: next@nextkbh.dk

Telefon: 3388 0000

www.nextkbh.dk

(både grund- og hovedforløb)

Fælles mål dansk

 

Eleven kan:

 • Indsamle oplysninger og disponere indholdet

 • Organisere samarbejde om fremstilling

 • Fremstille større multimodale produktioner

​​

Eleven har viden om:

 • Produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Komplekse fremstillingsprocesser

 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper

 • Formidlingsformer.

Fælles mål idræt

Eleven kan:

 • Formidle opvarmningsprogram tilrettelagt i sam­arbejde med andre.

 • Udføre egne og andres træningsprogrammer.

 • Deltage i udvikling af idrætslige aktivitetstilbud.
   

Eleven har viden om:

 • Opvarmningsprogrammers formål, struktur og varia­tionsmuligheder.

 • Kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv.

 • Idrætsvaners betyd­ning for sundhed
  og trivsel.

Fælles mål job & uddannelse

Eleven kan:

 • Redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

 • Vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job

Eleven har viden om: ​​

 • Egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

 • Uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

 • Sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

 • Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Træningsprogram

 • Flyer

 • Powerpoint eller video til fremlæggelse af jeres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

Fag

Primære fag er dansk, idræt samt job & uddannelse. 

Tidsforbrug

30-46 lektioner á 45 min. Tidsforbruget afhænger af, om I vælger at gennemgå alle trin og alle opgaver i hvert trin, samt om I besøger en erhvervsskole, og hvad I aftaler med erhvervsskolen. 

Læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Uddannelsen og faget fysisk træner

 • Erhvervsuddannelser generelt

 • Teambuilding og gruppearbejde

 • Kroppens behov for fysisk træning

 • Forskellige træningsformer

 • Kampagner og slogans

 • Afklaring af egne kompetencer

 • Jobsøgning


Eleverne får styrket deres evne til at:

 • Researche 

 • Samarbejde i et team

 • Udvikle ideer og tænke kreativt

 • Formidle deres resultater

 • Fremlægge deres arbejde

 • Reflektere over egne kompetencer

 • Evaluere arbejdsproces og gruppearbejde.


Tegn på læring

Eleverne:

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaverne

 • Arbejder struktureret med opgaverne

 • Kommer med kvalificerede løsningsforslag

 • Kommunikerer deres løsning på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt. 

Fokus på samarbejdet
 

Da evnen til at samarbejde i et team er vigtig på langt de fleste arbejdspladser, kan du med fordel tænke ind i forløbet, at du løbende snakker med eleverne om, hvordan det går med at overholde gruppekontrakten, og om der eventuelt er behov for justeringer. 

Vejledning til erhvervsskoler


Her kommer en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, som I skal besøge. Vejledningen sætter rammerne for, hvad der som udgangspunkt skal foregå under besøget, og informerer skolen om, hvordan eleverne har forberedt sig til besøget. 

bottom of page