top of page

Lærervejledning pædagogisk assistent 

I dette forløb bliver eleverne sat i rollen som pædagogisk assistent. De skal lære om uddannelsen og faget, og de skal løse en konkret opgave; nemlig at planlægge en olympiade for eleverne i børnehaveklassen. Bagefter skal de fremlægge deres arbejde og – hvis I har mulighed for det – besøge en erhvervsskole. Til sidst arbejder de med deres individuelle kompetencer og søger en fiktiv stilling som pædagogisk assistent.

 

Eleverne skal arbejde i grupper. Forløbet er tilrettelagt, så opgaverne kan løses på forskellige niveauer og fordeles blandt eleverne ud fra deres respektive sociale og faglige kompetencer. Forløbet kan evt. bruges som et ‘prøveforløb’, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, idet samarbejdsformen og det opsøgende arbejde ligner projektarbejdsformen. Materialet kan også med fordel bruges i kombination med brobygning, hvor klassen besøger en erhvervsuddannelse som en del af forløbet, eller det kan bruges som et forløb til en temauge. 

> Læs mere om din rolle som lærer

Forløbets opbygning trin for trin

> Introduktion til forløbet

> Trin 1) Tænk som en faglært (2-4 lektioner)

Eleverne sætter sig ind i, hvad det vil sige at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som pædagogisk assistent. 


> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet (3-6 lektioner)

Eleverne laver en teambuilding-øvelse, afstemmer deres forventninger til gruppearbejdet og laver en gruppekontrakt.


> Trin 3) Løs en konkret opgave (10-12 lektioner plus 3-5 lektioner til afvikling af OL)

Eleverne skal nu løse en konkret opgave; at arrangere en olympiade for eleverne i en børnehaveklasse. Eleverne skal finde discipliner og en dans til olympiaden, de skal lave en fakkel og en ceremoni for den olympiske ild, de skal lave medaljer og en ceremoni for medaljeoverrækkelsen, de skal købe frugt til deltagerne og lave et budget samt lave et endeligt program for olympiaden. Det er muligt at differentiere undervisningen, så nogle elever løser alle opgaverne, mens andre kun løser nogle af dem. 
 

> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen (4-5 lektioner)
Eleverne forbereder en præsentation og præsenterer deres arbejde for børnehaveklasselederen (eller dig og resten af klassen) f.eks. ved hjælp af plancher, en powerpoint eller en video. De retter deres arbejde til efter den feedback, de får. Denne præsentation kan evt. efterfølgende også bruges til skole/hjem-samtalen, hvis jeres skole arbejder med elevstyrede skole/hjem-samtaler.

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde (1 lektion)

Eleverne snakker om, hvordan det er gået med deres gruppearbejde, og om de overholdt deres aftaler. 

 

> Trin 6) Prøv jer selv af – besøg erhvervsuddannelsen (6-12 lektioner)
I besøger en erhvervsskole, hvor man kan tage uddannelsen til pædagogisk assistent. Eleverne får indsigt i noget af den læring, der knytter sig til at planlægge et pædagogisk arrangement, f.eks. hvad det vil sige at styre en pædagogisk aktivitet og være igangsætter, hvilke pædagogiske overvejelser man gør sig i forbindelse med arrangementet osv. De kan også lære mere om børns motoriske udvikling, og hvordan denne udvikling bedst kan stimuleres. Eleverne får desuden mulighed for at møde nogle af erhvervsskolens elever og stille dem spørgsmål om uddannelsen.

Aftal gerne det specifikke indhold med erhvervsskolen på forhånd. 
I boksen herunder findes en liste over erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen, samt en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I skal besøge. Bemærk at der er en del erhvervsskoler, som kun udbyder grundforløbet til pædagogisk assistent-uddannelsen. Hvis I gerne vil møde nogle elever, som allerede har været eller er i praktik som pædagogisk assistent, skal I besøge en skole, der udbyder hovedforløbet.

Hvis ikke I har mulighed for at besøge en erhvervsuddannelse, kan I sagtens gennemføre undervisningsforløbet alligevel. Her anbefales det at gennemføre olympiaden – eller dele af den – for børnehaveklassen på jeres skole. Hvis eleverne er på vej i praktik, kan de evt. også skrive en ansøgning til et sted, hvor de gerne vil i praktik.  


> Trin 7) Søg et job som pædagogisk assistent (4-6 lektioner)
Eleverne interviewer hinanden to og to og bliver klogere på deres egne kompetencer, og hvordan de passer til de kompetencer, det er godt at have som pædagogisk assistent. Til sidst skriver de en ansøgning og laver et cv (evt. via en video) og søger et fiktivt job som pædagogisk assistent. Hvis eleverne er på vej i praktik, kan de evt. også skrive en ansøgning til f.eks. en børnehave, hvor de gerne vil i praktik.  

Oversigt over erhvervsskoler


Her kommer en liste over erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til pædagogisk assistent. Bemærk at nogle skoler både udbyder grund- og hovedforløb, mens andre skoler kun udbyder grundforløb. I boksen til højre finder du en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I ønsker at besøge. 

REGION NORDJYLLAND

Social- og Sundhedsskolen, Skive
Arvikavej 7, 7800 Skive

E-mail: skive@sosu-stv.dk

Telefon:  8912 4400

www.sosu-stv.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social- og Sundhedsskolen, Thisted
Lerpyttervej 56, 7700 Thisted

E-mail: thisted@sosu-stv.dk

Telefon:  8912 4450
www.sosu-stv.dk
(kun grundforløb)

Social- og Sundhedsskolen, Viborg
Reberbanen 11, 8800 Viborg

E-mail: viborg@sosu-stv.dk

Telefon:  8912 4400
www.sosu-stv.dk
(kun grundforløb)
 

SOSU Nord 

På Sporet 8, 9000 Aalborg

E-mail: sosunord@sosunord.dk

Tlf: 7221 8100
www.sosunord.dk
(både grund- og hovedforløb)


REGION SYDDANMARK

Social- og Sundhedsskolen Fredericia 
Julivej 67, 7000 Fredericia

E-mail: sos@sosufvh.dk

Telefon: 7921 1200
www.sosufvh.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N
E-mail: post@sosuesbjerg.dk

Telefon: 7610 6010

www.sosuesbjerg.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social- og Sundhedsskolen Syd
Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
E-mail: sosu@sosu-syd.dk

Telefon: 7333 4300

www.sosu-syd.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ
E-mail: sosufyn@sosufyn.dk

Telefon: 6310 2700

www.sosufyn.dk
(både grund- og hovedforløb)

REGION HOVEDSTADEN

SOSU H Brøndby
Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby

E-mail: sosuh@sosuh.dk

Telefon: 7226 6000
www.sosuh.dk
(både grund- og hovedforløb)

SOSU H København
Skelbækgade 1, 1717 København V

E-mail: sosuh@sosuh.dk

Telefon: 7226 6000
www.sosuh.dk
(både grund- og hovedforløb)
 

​SOSU H Hillerød 
Munkeengen 22-26, 3400 Hillerød

E-mail: sosuh@sosuh.dk

Telefon: 7226 6000

www.sosuh.dk
(kun grundforløb)

REGION MIDTJYLLAND

 

Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej 10, 7400 Herning

E-mail: info@sosuherning.dk

Telefon: 9627 2929
www.sosuherning.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social & SundhedsSkolen, Holstebro 
Døesvej 70-76, 7500 Holstebro

E-mail: info@sosuherning.dk

Telefon:  3016 9010
www.sosuherning.dk
(både grund- og hovedforløb)

Social- og SundhedsSkolen, Horsens 
Konsul Jensens Gade 26, 8700 Horsens
E-mail: sos@sosufvh.dk

Telefon: 7921 1200
www.sosufvh.dk
(kun grundforløb)

SOSU Østjylland, Aarhus
Hedeager 33, 8200 Aarhus N

E-mail: sosu@sosuoj.dk

Telefon: 8741 2626
www.sosuoj.dk

(både grund- og hovedforløb)
 

SOSU Østjylland, Silkeborg 

​Høgevej 4, 8600 Silkeborg

E-mail: sosu@sosuoj.dk

Telefon: 8680 4755

www.sosuoj.dk

(både grund- og hovedforløb)
 

Randers Social- og Sundhedsskole

​Minervavej 47, 8960 Randers SØ

E-mail: info@sosuranders.dk

Telefon: 8641 6900
www.sosuranders.dk

(både grund- og hovedforløb)


REGION SJÆLLAND

ZBC Holbæk 
Slotshaven 3, 4300 Holbæk

E-mail: zbc@zbc.dk

Telefon: 5578 8888

www.zbc.dk
(både grund- og hovedforløb)

ZBC Køge
Campusbuen 40, 4600 Køge

E-mail: zbc@zbc.dk

Telefon: 5578 8888

www.zbc.dk

(både grund- og hovedforløb)
 

ZBC Næstved
Handelsskolevej 3, Holsted, 4700 Næstved
E-mail: zbc@zbc.dk

Telefon: 5578 8888

www.zbc.dk
(både grund- og hovedforløb)

SOSU Nykøbing F
Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F
E-mail: sosunyk@sosunyk.dk

Telefon: 5485 3800

www.sosunyk.dk
(både grund- og hovedforløb)

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Program for olympiade

 • Fakler og medaljer

 • Budget for indkøb af frugt

 • Evt. video med optagelser af aktiviteterne til fremlæggelse af deres arbejde

 • Jobansøgning og cv.

Fag

Primære fag er dansk samt job & uddannelse. Desuden kan idræt indgå. 

Tidsforbrug

33-51 lektioner. Tidsforbruget afhænger blandt andet af, om I besøger en erhvervsskole, og hvad I aftaler med erhvervsskolen, samt om eleverne afvikler OL for børnehaveklassen på jeres egen skole. 

Læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Uddannelsen og faget pædagogisk assistent

 • Erhvervsuddannelser generelt

 • Teambuilding og gruppearbejde

 • Pædagogisk arbejde og børns udvikling

 • Afklaring af egne kompetencer

 • Jobansøgning


Eleverne får styrket deres evne til at:

 • Researche 

 • Samarbejde i et team

 • Udvikle ideer og tænke kreativt

 • Planlægge aktiviteter

 • Lede en gruppeaktivitet 

 • Fremlægge deres arbejde

 • Reflektere over egne kompetencer

 • Evaluere arbejdsproces og gruppearbejde.


Tegn på læring

Eleverne:

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaverne

 • Arbejder struktureret med opgaverne

 • Kommer med kvalificerede løsningsforslag

 • Kommunikerer deres løsning på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.

Fokus på samarbejdet
 

Da evnen til at samarbejde i et team er vigtig på langt de fleste arbejdspladser, kan du med fordel tænke ind i forløbet, at du løbende snakker med eleverne om, hvordan det går med at overholde gruppekontrakten, og om der eventuelt er behov for justeringer. 

Vejledning til erhvervsskoler

Her finder du en vejledning, som du kan sende til den erhvervsskole, som I skal besøge. Vejledningen sætter rammerne for, hvad der som udgangspunkt skal foregå under besøget, og informerer skolen om, hvordan eleverne har forberedt sig til besøget. 

Fælles mål dansk
 

Eleven kan:

 • Indsamle oplysninger og disponere indholdet.

 • Organisere samarbejde om fremstilling.

 • Fremstille større multimodale produktioner.

Eleven har viden om:

 • Produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Komplekse fremstillingsprocesser.

 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

 • Formidlingsformer.
   

Fælles mål job & uddannelse

Eleven kan:

 • Redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

 • Vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job

Eleven har viden om: ​​

 • Egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

 • Uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

 • Sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

 • Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt.

Tværfaglige forløb

Forløbet om uddannelsen til pædagogisk assistent kan med fordel indgå i mere tværfaglige forløb, som spiller sammen med nogle af de fag, man har på uddannelsen: 
 

Digital kultur (pædagogisk brug af medier): Her kunne man arbejde mere med medier og inddrage fagmål fra medie-valgfaget, teknologiforståelse og/eller informationsteknologi.
 

Samfundsfag/historie (sociologi/ socialisering): Her kunne man arbejde med børns udvikling i samfundet og skolens/daginstitutionernes rolle i samfundet nu og historisk. F.eks. hvorfor vi har dagtilbud i Danmark (kvinders indtog på arbejdsmarkedet, velfærdsstaten mm.)
 

Psykologi: Børns udvikling af sociale kompetencer og i særdeleshed sprog gennem sociale aktiviteter.

bottom of page