top of page

Lærervejledning tømrer 

I dette forløb bliver eleverne sat i rollen som tømrer. De skal lære om uddannelsen og faget, og de skal løse en konkret opgave, som man typisk kan blive stillet som tømrer; nemlig at lave et tilbud på et brændely for en kunde. Bagefter skal de fremlægge deres arbejde og besøge en erhvervsskole. Til sidst arbejder de med deres individuelle kompetencer og søger en fiktiv stilling eller praktikplads som tømrer.

 

Eleverne skal arbejde i grupper. Forløbet er tilrettelagt, så opgaverne kan løses på forskellige niveauer og fordeles blandt eleverne ud fra deres respektive sociale og faglige kompetencer. Forløbet kan evt. bruges som et ‘prøveforløb’, der klæder eleverne på til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, idet samarbejdsformen og det opsøgende arbejde ligner projektarbejdsformen. Materialet kan også med fordel bruges i kombination med brobygning, hvor klassen besøger en erhvervsuddannelse som en del af forløbet, eller det kan bruges som et forløb til en temauge. 

> Læs mere om din rolle som lærer

 

 


 

Beskrivelse af forløbet trin for trin

> Introduktion til forløbet

> Trin 1) Tænk som en faglært (2-4 lektioner)

Eleverne sætter sig ind i, hvad det vil sige at gå på uddannelsen, og hvordan det er at arbejde som tømrer.


> Trin 2) Bliv rystet sammen i teamet (3-6 lektioner)

Eleverne laver en teambuilding-øvelse, afstemmer deres forventninger til gruppearbejdet og laver en gruppekontrakt.


> Trin 3) Løs en konkret opgave (10-12 lektioner)

Eleverne skal nu løse en konkret opgave; man kan blive stillet som tømrer. I dette tilfælde at udarbejde et tilbud til en kunde, der ønsker at få bygget et brændely. Eleverne skal sætte sig ind i forskellige træsorter, bæredygtig skovdrift og træ som et klimavenligt byggemateriale. Bagefter skal de beregne, hvad det vil koste at bygge et brændely og skrive et tilbud til kunden. Her er det muligt at undervisningsdifferentiere, så nogle af eleverne nu undersøger, om det vil være en god forretning at sætte brændelyet i produktion, mens andre elever springer den opgave over.


> Trin 4) Præsenter løsningen for chefen (4-5 lektioner)
Eleverne præsenterer deres arbejde for 'chefen' (dig og resten af klassen) f.eks. ved hjælp af plancher, en powerpoint eller en video. De retter deres arbejde til efter den feedback, de får. Denne præsentation kan evt. efterfølgende også bruges til skole/hjem-samtalen, hvis jeres skole arbejder med elevstyrede skole/hjem-samtaler.

 

> Trin 5) Evaluer jeres gruppearbejde (1 lektion)

Eleverne snakker om, hvordan det er gået med deres gruppearbejde, og om de overholdt deres aftaler. 


> Trin 6) Prøv dig selv af – besøg erhvervsuddannelsen (6-12 lektioner)
Eleverne besøger en erhvervsskole og prøver at bygge et brændely. Aftal gerne det specifikke indhold med erhvervsskolen på forhånd. I boksene herunder findes en liste over erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen til tømrer, samt en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I gerne vil besøge.  


Hvis ikke I har mulighed for at besøge en erhvervsskole, kan det sagtens lade sig gøre at gennemføre forløbet alligevel. Måske kan I besøge et lokalt tømrerfirma, som gerne vil fortælle om arbejdspladsen og deres opgaver. En anden mulighed kan være, at I bygger brændelyet i sløjdlokalet hjemme på skolen.  


> Trin 7) Søg job eller praktikplads som tømrer (4-6 lektioner)
Eleverne interviewer hinanden to og to og bliver klogere på deres egne kompetencer, og hvordan de passer til de kompetencer, det er godt at have som tømrer. Til sidst skriver de en ansøgning og laver et cv (evt. via en video) og søger et fiktivt job som tømrer. De kan også vælge at skrive cv og ansøgning til f.eks. et tømrerfirma eller et byggemarked, hvor de gerne vil i erhvervspraktik. 

Produkter

 

 • Gruppekontrakt

 • Tilbud til en kunde

 • SWOT-analyse

 • Målgruppeanalyse

 • Powerpoint, plancher eller video til fremlæggelse af elevernes arbejde

 • Jobansøgning og cv.

Fag

Primært fag er dansk og job & uddannelse. Desuden kan matematik samt håndværk & design indgå. 

Tidsforbrug

30-46 lektioner. Tidsforbruget afhænger af, om I vælger at gennemgå alle trin og alle opgaver i hvert trin, samt om I besøger en erhvervsskole, og hvad I aftaler med erhvervsskolen. 

Læringsmål

Eleverne opnår viden om:

 • Uddannelsen og faget tømrer

 • Erhvervsuddannelser generelt

 • Teambuilding og gruppearbejde

 • Forskellige træsorter

 • Bæredygtig skovdrift

 • Kommunikationsprodukter og kommunikationskanaler

 • Afklaring af egne kompetencer

 • Jobsøgning


Eleverne får styrket deres evne til at:

 • Researche 

 • Samarbejde i et team

 • Udvikle ideer og tænke kreativt

 • Formidle deres resultater

 • Fremlægge deres arbejde

 • Reflektere over egne kompetencer

 • Evaluere arbejdsproces og gruppearbejde.


Tegn på læring

Eleverne:

 • Stiller relevante spørgsmål til opgaverne

 • Arbejder struktureret med opgaverne

 • Kommer med kvalificerede løsningsforslag

 • Kommunikerer deres løsning på tilfredsstillende vis

 • Reflekterer over deres proces og produkt.

Liste over erhvervsskoler


Her kommer en liste over erhvervsskoler, som tilbyder uddannelsen til tømrer. I boksen til højre finder du en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, I ønsker at besøge.  

REGION NORDJYLLAND

EUC Nord 

M P Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring

E-mail: info@eucnord.dk

Tlf: 7224 6000

www.eucnord.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

TechCollege

Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg

E-mail: tcaa@tcaa.dk

Tlf: 7250 5200

www.techcollege.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Him­mer­lands Er­hvervs- og
Gym­na­sieud­dan­nel­ser 

Østre Boulevard 10, 9600 Aars

E-mail: heg@heguddannelser.dk

Tlf: 9698 1000

www.HEGuddannelser.dk
(både grund- og hovedforløb)

 

EUC Nord­vest

Bjørnevej 9, 7700 Thisted

E-mail: euc@eucnordvest.dk

Tlf: 9919 1919

www.eucnordvest.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

REGION MIDTJYLLAND

Ud­dan­nel­ses­cen­ter Holste­bro

Døesvej 70, 7500 Holstebro

E-mail: info@ucholstebro.dk

Tlf: 9912 2222

www.ucholstebro.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Ski­ve Col­le­ge

Kongsvingervej 1, 7800 Skive

E-mail: skivecollege@skivecollege.dk

Tlf: 9914 9200

www.skivecollege.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Mercan­tec

Håndværkervej 9, 8800 Viborg

E-mail: mercantec@mercantec.dk

Tlf: 8950 3300

www.mercantec.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Tra­di­um 

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

E-mail: info@tradium.dk

Tlf: 7011 1010

www.tradium.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Her­nings­holm Er­hvervs­sko­le

Lillelundvej 21, 7400 Herning

E-mail: mail@herningsholm.dk

Tlf: 7213 4500

www.herningsholm.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Col­le­ge360

Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

E-mail: info@college360.dk

Tlf: 7536 0360

www.college360.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Den jyd­ske Haand­vær­ker­sko­le

Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

E-mail: djh@djhhadsten.dk

Tlf: 8937 0100

www.djhhadsten.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Aarhus Tech

Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

E-mail: mail@aarhustech.dk

Tlf: 8937 3533

www.aarhustech.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Lear­n­mark Tech

Vejlevej 150, 8700 Horsens

E-mail: info@learnmark.dk

Tlf: 8816 3600

www.learnmark.dk

(både grund- og hovedforløb)

REGION SYDDANMARK

Syd­dansk Er­hvervs­sko­le, Vejle 

Boulevarden 36, 7100 Vejle

E-mail: sde@sde.dk

Tlf: 7010 9900

www.sde.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Syd­dansk Er­hvervs­sko­le, Odense 

Risingsvej 60, 5000 Odense C

E-mail: sde@sde.dk

Tlf: 7010 9900

www.sde.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Hansenberg 

Skovvangen 28, 6000 Kolding

E-mail: hansenberg@hansenberg.dk

Tlf: 7932 0100

www.hansenberg.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Ryb­ners

Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

E-mail: info@rybners.dk

Tlf: 7913 4511

www.rybners.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

EUC Syd

Stegholt 36, 6200 Aabenraa

E-mail: eucsyd@eucsyd.dk

Tlf: 7412 4242

www.eucsyd.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Svend­borg Er­hvervs­sko­le &
Gym­na­si­er 

Porthusvej 71A, 5700 Svendborg

E-mail: mail@sesg.dk

Tlf: 7222 5700

www.sesg.dk

(både grund- og hovedforløb)

REGION SJÆLLAND

EUC Nord­ve­stsjæl­land 

Absalonsvej 20, 4300 Holbæk

E-mail: eucnvs@eucnvs.dk

Tlf: 7229 0100

www.eucnvs.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

Roskil­de Tek­ni­ske Sko­le 

Søndre Mellemvej 4, 4000 Roskilde

E-mail: rts@rts.dk

Tlf: 4630 0400

www.rts.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

EUC Sjæl­land, Køge 

Campusbuen 31, 4600 Køge

E-mail: eucsj@eucsj.dk

Tlf: 5575 3300

www.eucsj.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

EUC Sjæl­land, Næstved 

Jagtvej 2, 4700 Næstved

E-mail: eucsj@eucsj.dk

Tlf: 5575 3300

www.eucsj.dk

(både grund- og hovedforløb)

ZBC Sla­gel­se 

Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

E-mail: zbc@zbc.dk

Tlf: 5578 8888

www.zbc.dk

(både grund- og hovedforløb)

CELF, Nykøbing F

Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing F

E-mail: celf@celf.dk

Tlf: 5488 8888

www.celf.dk

(både grund- og hovedforløb)

REGION HOVEDSTADEN

U/​NORD Hil­le­rød 

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

E-mail: info@unord.dk

Tlf: 4829 0000

www.unord.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

NEXT Ud­dan­nel­se, Rødovre 

Tæbyvej 65, 2610 Rødovre

E-mail: next@nextkbh.dk

Tlf: 3388 0000

www.nextkbh.dk

(både grund- og hovedforløb)

 

NEXT Ud­dan­nel­se, København 

Rebslagervej 11, 2400 København NV

E-mail: next@nextkbh.dk

Tlf: 3388 0000

www.nextkbh.dk

(både grund- og hovedforløb)

Vejledning til erhvervsskoler
 

Her kommer en vejledning, du kan sende til den erhvervsskole, som I skal besøge. Vejledningen sætter rammerne for, hvad der som udgangspunkt skal foregå under besøget, og informerer skolen om, hvordan eleverne har forberedt sig til besøget. 

Fokus på samarbejdet
 

Da evnen til at samarbejde i et team er vigtig på langt de fleste arbejdspladser, kan du med fordel tænke ind i forløbet, at du løbende snakker med eleverne om, hvordan det går med at overholde gruppekontrakten, og om der eventuelt er behov for justeringer. 

Fælles mål dansk

 

Eleven kan:

 • Indsamle oplysninger og disponere indholdet.

 • Organisere samarbejde om fremstilling.

 • Fremstille større multimodale produktioner.

​​

Eleven har viden om:

 • Produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines

 • Komplekse fremstillingsprocesser.

 • Varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

 • Formidlingsformer.


Fælles mål job & uddannelse

Eleven kan:

 • Redegøre for mulige sammenhænge mellem uddannelse og job

 • Vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job

Eleven har viden om: ​​

 • Egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker

 • Uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger

 • Sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

 • Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

bottom of page