top of page

TRIN 3 Lav et tilbud på et brændely 

INTRO: Benløse Tømrer & Snedker ApS er lige blevet ringet op af en kunde. Kunden vil gerne have bygget et brændely til sit sommerhus, så brændet kan ligge tørt henover vinteren. Derfor skal I lave et tilbud til kunden.

 

For at kunne lave et tilbud skal I vide noget om træsorter og bæredygtig skovdrift, og I skal beregne mængden af materialer og udregne en pris. 

Opgaver

1) Få overblik over forskellige træsorter. Undersøg hvorfor træ er et bæredygtigt byggemateriale, og hvad det vil sige at drive bæredygtig skovdrift.

2) Find priser på materialer til at bygge et brændely. 

3) Skriv et tilbud til kunden.

4) Undersøg om det er en god forretning at sætte brændelyet i produktion.

I finder opgaverne herunder.

Denne lille film giver et overblik over de opgaver, I skal løse. 

OPGAVE 1 Sæt jer ind i træsorter og bæredygtig skovdrift

Jeres brændely skal bygges i træ. Det er der flere årsager til. Træ er let at anskaffe, det er nemt at arbejde med, og det er en klimavenlig løsning. De mest udbredte og billigste trætyper til småprojekter som et brændely er fyr og gran. Men der findes også andre typer af træ, som I skal kende til, så I kan rådgive kunden bedst muligt. Og så skal I sikre jer, at træet er dyrket på en måde, der belaster klimaet mindst muligt.

Danske træsorter  


Træ er et af de ældste byggematerialer. Hvis det bruges rigtigt, kan det holde rigtigt længe. Når man skal bygge i træ og vælge træsort, er der en række ting, man skal forholde sig til: Hvad koster træet? Skal træet behandles for at forlænge holdbarheden? Skal det vedligeholdes? 

De mest udbredte trætyper til projekter som et brændely er fyr og gran, da det er billige og gode produkter, der fås i alle byggemarkeder. Men der findes også andre typer af træsorter, som det fremgår af listen herunder. 

Fyr 
Fyr er en af de mest udbredte træsorter at lave byggematerialer af til f.eks. et brændely. Træet skæres ud i forskellige tykkelser og længder til forskellige formål og sælges i et byggemarked. Fyr skal trykimprægneres eller have træbeskyttelse for at kunne stå udendørs. Det giver træet lang holdbarhed.  
 

Gran

Gran er mere robust end fyr, da træets cellestruktur er tættere, hvilket gør, at træet er bedre til at afvise fugt som f.eks. regn. På grund af cellestrukturen er grantræ svært at imprægnere, derfor skal det behandles med træbeskyttelse, så det ikke bliver angrebet af svampe og insekter. Når det har fået træbeskyttelse, har det til gengæld lang holdbarhed udendørs. 

 

Lærk

Hvis kunden ikke vil bruge tid på at vedligeholde brændelyet, kan I bygge brændelyet af lærketræ. Det er dyrere, men stadig en udbredt træsort, fordi træet indeholder mere harpiks end andre træsorter. Det gør træet meget modstandsdygtigt over for svampe og insekter, hvorfor det ikke er nødvendigt at behandle det. Lærk kan stå ubehandlet udendørs i lang tid. 

 

Tuja og ceder

Andre alternativer kan være tuja eller ceder, som også er træsorter, der er velegnede til små udendørs byggeprojekter. Begge træsorter indeholder store mængder af stoffet fenol, som gør træet modstandsdygtigt over for insekter og svampe. Træet kan holde helt op til ca. 15 år – selv med direkte kontakt til jorden – uden at blive behandlet. 

 

Eg

Hvis kunden virkelig vil have et fint brændely, kan I vælge at bygge det i egetræ. Eg er en hårdere træsort med meget lang holdbarhed. Eg har et højt indhold af garvestoffer, der forhindrer råd og svamp, og samtidig har det en tæt cellestruktur, som er god til at afvise vand. Derfor kan det tåle at stå udendørs i meget lang tid uden behandling.  

 

Teak 

Teaktræ er meget dyrt og bruges især til at bygge møbler af på grund af den flotte mørke farve. Teak er dog også en god træsort til udendørs projekter. Træet har et højt indhold af naturlige olier, hvilket giver det en ekstrem god holdbarhed. Det kan stå udenfor i årtier uden at blive behandlet. 

 

> Læs mere om træsorter i Danmark

gran.png
fyr.png
lærk.png
ceder.png
eg.png
teak.png

Træ er et klimavenligt byggemateriale


I Danmark har vi ikke samme tradition for at bygge i træ, som man f.eks. har i vores nabolande Sverige og Norge, fordi de har meget mere skov, end vi har i Danmark. Til gengæld er i den danske undergrund meget ler, som man bruger til at fremstille mursten. Derfor har vi traditionelt set bygget huse af mursten. Træ blev godt nok brugt som konstruktion i gammeldags bindingsværkshuse, men efter en stor brand i København i 1795 besluttede man, at nye huse skulle bygges op alene af mursten.

I dag bliver træ anvendt mere og mere i byggeriet, fordi det er et mere klimavenligt byggemateriale end f.eks. mursten og beton. Det skyldes, at selve produktionen af brædder og andre byggematerialer ud af træ forurener mindre end produktionen af mursten og beton.

En anden grund til, at træ er et klimavenligt byggemateriale er, at træ lagrer CO2 i form af kulstof. Så hvis man bruger træet til at bygge huse med, bliver mængden af CO2 inde i træet i stedet for, at man lader træet rådne op, hvorved mængden af CO2 i træet bliver frigivet til atmosfæren. 

new-home-1664272.jpg

Træ bliver mere og mere brugt i byggeriet, fordi det er et klimavenligt materiale.

Bæredygtig skovdrift


For at belaste klimaet mindst muligt skal I gå efter byggematerialer, som stammer fra bæredygtig skovdrift. Bæredygtigt betyder, at man bruger af en råvare på en sådan måde, at brugen kan fortsætte i al fremtid. Når det gælder skovdrift, må man derfor ikke rydde hele skoven eller fælde træerne hurtigere, end nye træer kan nå at vokse op. Man skal altså sørge for, at der bliver ved med at være træer i skoven. 

FSC-mærke på mælkekartonen

Træ fra bæredygtig skovdrift bliver certificeret, det vil sige mærket, med betegnelsen FSC eller PEFC. Så når I f.eks. ser betegnelsen FSC på en mælkekarton, så er kartonen produceret af træ fra bæredygtig skovdrift. Ved at købe certificeret træ som byggemateriale, sikrer I, at træet er fældet på lovlig vis, og at brugen af træ ikke er med til at udrydde skove.
 

Krav til mærket

Man skal leve op til nogle særlige krav, for at driften af skoven er bæredygtig, og man dermed kan blive certificeret. 

 • Man skal overholde nogle regler for brug af pesticider og gødning 

 • Man skal beskytte områder med høj naturværdi

 • Man skal belaste miljøet mindst muligt. 

 

Læs mere om, hvad det kræver, at en skovdrift kan blive certificeret og dermed få FSC- eller PEFC-mærket.

Naturstyrelsens passer på skovene

I Danmark tilhører de fleste skoven staten. Det er Naturstyrelsen, der driver statsskovene. Naturstyrelsen gør meget for at skabe gode levesteder for dyr og planter og tage hensyn til miljøet og klimaet. F.eks. lader man dødt træ ligge, så det kan skabe liv for fugle, insekter og svampe, og man lader dyr græsse, så blomster og planter har gode vækstforhold.

 

> Læs mere om Naturstyrelsens grønne hensyn

FSC.png

I bunden af mælkekartonen ses FCS-mærket, der viser, at det pap, som mælkekartonen er lavet ud af, kommer fra træer fra bæredygtig skovdrift. 

shutterstock_734901148.jpg

Svar på spørgsmålene


1) Hvorfor er fyr og gran oplagte træsorter at bruge til at bygge et brændely?

2) Hvorfor er træ et mere klimavenligt byggemateriale end f.eks. beton og mursten?

3) Hvad vil bæredygtig skovdrift sige?

 

4) Hvorfor skal I som tømrere sikre jer, at det træ, I bruger, kommer fra bæredygtig skovdrift?

 

5) Hvordan kan I sikre jer, at træet kommer fra bæredygtig skovdrift?

6) Nævn tre eksempler på, hvordan Naturstyrelsen tager grønne hensyn i driften af de danske skove.  

7) Hvilken slags træer kan I finde i jeres nærområde?

Ordliste

Firewood

Brændely

Et brændely er et overdækket, men åbent skur. Brænde skal nemlig beskyttes mod regn, men samtidig er det vigtigt, at der kommer luft til brændet, så det kan tørre. 

Trykimprægneret træ

Når man trykimprægnerer træ, gennemgår det en kemisk behandling, der gør, at træet ikke så let bliver angrebet af svampe og insekter. Træet bliver lagt ind i nogle store tanke, hvorefter både fugt og luft bliver trukket ud af træet. Bagefter fylder man tanken med en kemisk væske, som bliver presset ind i træet under tryk. Den kemiske væske er giftig. Derfor er der mange steder, hvor man ikke må anvende trykimprægneret træ, f.eks. i nærheden af søer og vandhuller.

Træbeskyttelse

Træbeskyttelse er en flydende væske, man maler eller sprøjter på træet, ligesom hvis det var maling. Det beskytter træet mod angreb fra svampe og insekter.

råd.png

Råd

Hvis ikke man beskytter træ mod angreb fra svampe og insekter, risikerer man, at træet bliver nedbrudt af det, man kalder råd. Det er derfor, man trykimprægnerer eller giver træet træbeskyttelse. 

harpiks.png

Harpiks

Harpiks er et flydende gulligt materiale, der dannes inde i træer for at beskytte mod svampe og insekter og for at hele sår på træet. Inde i træet er harpiksen tynd, men hvis man skærer i træet, løber harpiksen ud og bliver blandet med luftens ilt, hvorefter det bliver sejt og tyktflydende. I har måske prøvet at finde en klump rav på stranden. Rav er forstenet harpiks, som har ligget i havet i millioner af år. 

træ i park.png

Gå ud og kig på træer 

 

Gå en tur uden for skolen og se, hvilke træer I støder på. Det kan være, der står nogle træer i skolegården, langs vejen eller i en nærliggende park eller skov. Hvis ikke I ved, hvilke slags træer det er, I støder på, kan I finde alle Danmarks træer på Naturporten.

OPGAVE 2 Find priser på materialer til brændelyet

I har nu fundet ud af, at det er billigst og mest oplagt at bygge brændelyet i fyr eller gran, og I kan forklare kunden, hvilke andre muligheder der er. I har lært, hvorfor træ er et klimavenligt byggemateriale, og at træet helst skal komme fra bæredygtig skovdrift. Nu er det tid til at kigge nærmere på det brændely, som I skal bygge, og regne ud, hvad det vil koste i materialer. 

Få overblik over materialer

 

Jeres mester har lavet en prototype på det brændely, som I skal bygge. Han har taget nogle fotos af det og lavet nogle tegninger.

Brændely-tegning3.png

> Download tegningerne herover og kig på dem for at få et overblik over, hvordan I skal bygge brændelyet. På tegningerne kan I se, hvor mange reglar, lægter, beklædningsbrædder (også kaldet forskalling), I skal bruge.

 

> Download materialeliste, hvor alle de materialer, I skal bruge, fremgår. 

IMG_0474.jpg

Brændelyet set forfra. Her er brugt en palle som bund. I skal selv bygge bunden.

IMG_0472.jpg
IMG_0473.jpg

Brændelyet set bagfra og fra siden.

Find priser på materialerne


Gå ind på et byggemarkeds webshop og find priser på de byggematerialer, I skal bruge. En mulighed kan være onlinebyggemarkedet 10-4.dk, der bruges af mange håndværkere, men I kan også tjekke andre byggemarkeders hjemmesider, f.eks. XL-Byg.dk eller Stark.dk

Skriv priserne ind i materialelisten og regn ud, hvad de samlede materialer kommer til at koste.

shutterstock_240944521.jpg

I kan finde priser på lægter og de andre materialer på byggemarkedernes hjemmesider. 

Hvad skal I? 


1) Få overblik over, hvordan brændelyet skal bygges, og hvilke materialer I skal bruge.

2) Find priserne på byggematerialerne og skriv det ind i materialelisten.  

 

Ordliste

 

Reglar og lægter
Reglar og lægter er udskåret træ, som umiddelbart kan bruges til de samme ting. Forskellen er, at en reglar er høvlet, mens en lægte ikke er høvlet. Man bruger derfor reglar, hvis noget skal ligge helt plant. Når I bygger et brændely, skal bunden være helt plan. Derfor skal I bruge reglar til jeres bund, i dette tilfælde 3 stk. 

Beklædning
Beklædning, også kaldet forskallingsbrædder, er de flade brædder, som I skal bruge som underlag i bunden og til at beklæde brændelyet med (de er malet sorte på fotografierne).

Brændely.png

På tegningerne af brændelyets bund kan I se, hvad der er lægter, reglar og beklædning.

OPGAVE 3 Lav et tilbud til kunden 

I har nu fundet ud af, hvad selve materialerne til brændelyet vil koste. Det skal I bruge til at skrive et tilbud til kunden. I tilbudet skal I også indregne arbejdsløn, kørsel og moms.  

Lav et tilbud til kunden


I er nu klar til at lave jeres tilbud til kunden, som gerne vil have bygget et brændely. Download skabelonen til højre og udfyld den. 

Beskriv opgaven
I starter med at lave en beskrivelse af opgaven, som I skal udføre. Det er vigtigt for at undgå misforståelser, så I ikke bagefter står med en utilfreds kunde, som måske havde forestillet sig noget helt andet. I jeres tilfælde kan I skrive målene på brændelyet, hvilke materialer det skal bygges af, og hvornår det bliver leveret.

 

Skriv prisen for materialerne
Nu er I klar til at skrive priserne ind i tilbudet. Først skriver I den samlede pris for materialerne, som I har regnet sammen i jeres materialeliste. Hertil lægger I 80 kr. til diverse søm og skruer. 

Tilbud Brændely.png

Læg arbejdslønnen til prisen

Oven i prisen for materialerne skal I lægge arbejdsløn, altså den tid, som det vil tage at bygge brændelyet. Jeres mester har regnet ud, at det vil tage otte timer at bygge det. Timelønnen er 420 kroner. Skriv prisen for den samlede arbejdsløn i jeres tilbud.

Læg kørslen til prisen

I har aftalt med kunden, at I leverer brændelyet og sætter det op på terrassen ved hans sommerhus. Det tager ca. 2,5 time at køre op til sommerhuset og tilbage igen. Hertil skal I lægge den tid, det tager at bære brændelyet ind på grunden. Alt i alt kommer I til at bruge 3 timer på leveringen. Skriv det på jeres tilbud og regn nu det samlede beløb ud. 

shutterstock_1675945390.jpg

Tømrerens arbejdsløn er en del af tilbudet

Læg moms på beløbet

Til sidst skal I lægge moms på beløbet. Momsen er 25 procent af den samlede pris og skal lægges oven i prisen. Nu har I endelig den pris, som kunden skal betale for brændelyet. 

 

Det med småt
Det er en god idé at skrive, hvor længe tilbuddet gælder, for hvis ikke I gør det, kan kunden komme tilbage efter flere år og bestille brændelyet til de priser, I har skrevet, selv om priserne på materialer og timelønnen er steget, siden I skrev tilbuddet. Nu har I det endelige tilbud klar og kan sende en mail, hvor I fortæller kunden, hvad det vil koste at bygge et brændely og vedhæfter det tilbud, som I har lavet.

Hvad skal I? 


1) Download tilbudsskabelonen og beskriv detaljerne for bygning af brændelyet.  

2) Skriv prisen fra jeres materialeliste ind i jeres tilbud.

3) Skriv arbejdslønnen ind i jeres tilbud. 

4) Skriv arbejdstid for kørsel og levering ind i tilbudet. 

 

5) Regn den samlede pris ud og læg moms på jeres tilbud.

 

Hvordan er timelønnen udregnet?


Timelønnen på 420 kroner er ikke penge, der går direkte til dig, som skal bygge brændelyet. Pengene går til Benløse Tømrer & Snedker, altså den virksomhed, der har ansat jer som tømrere.

Ud af timelønnen skal virksomheden selvfølgelig betale løn til sine tømrere, men der skal også være penge til forsikring af tømrerne, pension til tømrerne, ligesom virksomheden skal betale husleje, lastbiler, en bogholder og meget mere ud af overskuddet fra den timeløn, som kunderne betaler for tømrernes arbejdstid. 
 

Hvad er moms?


Moms er en afgift til staten, som virksomheder lægger oven i prisen for en vare eller ydelse. Virksomheden opkræver momsen af kunden, og når kunden har betalt for sine vare eller ydelse, sender virksomheden momspengene videre til staten.


Til gengæld kan virksomheden trække momsen fra på de varer, som virksomheden har købt, f.eks. de byggematerialer, virksomheden køber for at kunne bygge et brændely.

Momsen er 25 procent af varens pris, som man altså lægger oven i prisen. Så hvis en vare koster 100 kroner, bliver der lagt 25 kroner oven i prisen. 

OPGAVE 4 Overvej at sætte brændelyet i produktion

Jeres brændely blev meget vellykket, og kunden er super tilfreds. Derfor overvejer ejeren af Benløse Tømrer & Snedker nu, om brændelyet skal sættes i produktion, så I kan gøre det til en forretning at sælge en masse brændely til andre kunder. For at finde ud af, om det er en god idé skal I undersøge målgruppen og lave en analyse af produktets svagheder og styrker.

Lav en SWOT-ANALYSE

SWOT-analyse er en metode til at få øje på den risiko, der kan være ved at lancere et nyt produkt. Analysen bruges til at se kritisk på de udfordringer og udnytte de fordele, der kan være.  

 

S - Strengths (hvad er produktets styrker?)

W - Weaknesses (hvad er produktets svagheder?)

O - Opportunities (hvad er de vigtigste muligheder for produktet?)

T - Threats (hvilke trusler er der for produktet?)

Produktets styrker
Når I skal arbejde med produktets styrker, så undersøg, hvor mange husstande der fyrer op med brænde, og om det er oppe i tiden. Kig også på om opvarmning med brænde er en klimavenlig løsning. 

Produktets svagheder
Når I skal arbejde med produktets svagheder, så undersøg, hvordan det er med udledning af partikler fra brændeovne, og hvilke krav der er til udskiftning af gamle brændeovne med nye modeller.

shutterstock_45173377.jpg

Undersøg også hvad der findes af lignende produkter på markedet. Er jeres produkt bedre end dem, der allerede findes? Hvis ja, på hvilken måde? I har selv regnet ud, hvad det vil koste at bygge brændelyet, så kig på om den pris er konkurrencedygtig i forhold til priserne på markedet.  

Lav en målgruppeanalyse


Når I skal undersøge, om det vil være en god forretning at sætte jeres brændely i produktion, er det vigtigt, at I har en god idé om, hvem der er jeres målgruppe.

En måde at finde ud af det på er ved at 'opfinde' den person, som brændelyet skal henvende sig til. Inden for marketing kalder det for en 'marketing persona'. Prøv at forestil jer, hvem hun være, og svar på spørgsmålene: 

 • Hvad hedder hun?

 • Hvor gammel er hun?

 • Hvad arbejder hun som?

Living Room Comfort

Beskriv jeres marketing persona

Prøv at google fotos med navnet, alderen og jobbet og sæt så et passende foto ind i jeres dokument. Her er hun! Det er hendes behov, I skal forstå. Dem kan I forstå bedre ved at svare på:

 • Hvordan ser en gennemsnitlig hverdag ud for hende?

 • Hvad er hendes værdier, dvs. hvad er vigtigt for hende i hverdagen og i livet?

 • Når hun bruger brændeovnen, er det så for at varme sit hus/sommerhus op, er det som supplement til en anden varmekilde eller blot som hygge? 

 • Har hun en fast rutine, så hun f.eks. tænder op hver morgen i vinterhalvåret eller sætter sig med en kop kaffe, når hun har tændt op om aftenen?  

 • Fælder og hugger hun selv sit brænde, eller får hun det leveret?

 • Hvad kunne få hende til at anskaffe sig et brændely? Hvilke problemer kan produktet løse?

 • Hvilke grunde kunne hun have til at fravælge et brændely? 

 • Hvad er det vigtigste for hende, når hun vælger brændely? Materialevalg, design, pris?

Hvad skal I?

 

1) Lav en SWOT-analyse af jeres produkt

2) Lav en målgruppeanalyse

3) Lav en interview- eller spørgeskemaundersøgelse

4) Lav en konklusion på jeres analyser og undersøgelser. Vil det være en god forretning at sætte brændelyet i produktion?

5) Hvis I vælger at sætte brændelyet i produktion, kan I kigge på jeres målgruppeanalyse og overveje, hvordan I vil markedsføre brændelyet over for målgruppen. 

6) Præsenter jeres konklusioner for ejeren af Benløse Tømrer & Snedker. 

 

Lav en interview-undersøgelse


Afprøv jeres marketing persona (fra målgruppeanalysen) i virkeligheden: Prøv at finde en eller flere personer, der passer så godt som muligt til målgruppen, og spørg dem:

 • Hvad kunne få dig til at købe dette brændely?  

 • Hvad kunne afholde dig fra at købe dette brændely?

 • Hvad kan du godt lide ved produktet? 

 • Hvad kan du ikke lide ved produktet? 

Tænk over markedsføringen


Når I kender jeres målgruppe, kan I også begynde at tænke over, hvordan I kan markedsføre brændelyet over for målgruppen, for det er sikkert noget, jeres chef vil spørge jer om, hvis I anbefaler ham at sætte brændelyet i produktion. Tænk over, hvordan I kan nå målgruppen; skal det være via annoncer i lokalavisen, en Facebook-annonce eller noget helt tredje? Og hvad skal budskabet i annoncen være?

bottom of page